Zápis - informace pro rodiče

07.10.2012 23:28

 

Termín otevření dětského klubu Klíček se posouvá, datum upřesníme. Omlouváme se za tuto skutečnost, kterou nejsme schopni ovlivnit. Otevření se posouvá z důvodu posunu kolaudace v prostorách rezidence.

ZÁPIS DĚTÍ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 11.10. v 15.00 h U  PROSTOR DĚTSKÉHO KLUBU (ul. M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Sebou prosím přineste vyplněnou přihlášku. O přijetí či nepřijetí budou rodiče vyrozuměni co nejdříve emailem. Po odevzdání přihlášek a případném zodpovězení dotazů ze strany rodičů se všichni vypravíme na malou seznamovací hru do přírody – „Klíček k přírodě“ (trvání cca. do 17hodin)

Těšíme se na Vás - kolektiv dětského klubu Klíček