Změna financování dětských skupin v Klíčku od 1.3.2022

01.03.2022 20:45

Dnes nám po 6ti letech skončily 2 dětské skupiny dotované z ESF z Operačního programu Zaměstnanost.

Díky dotacím z ESF na vybudování a provoz dětských skupin jsme mohli v roce 2016 zahájit provoz našich dvou dětských skupin s názvem Dětský klub Klíček 1 a Dětský klub Klíček 2. Každá skupina s kapacitou 12 dětí.

Do dnešního dne, jsme pro každou dětskou skupinu vyčerpaly celkem tři navazující dotace:

DS1  období: 1.1.2016 - 31.7.2018  číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001758

DS1  období: 1.8.2018 - 31.7.2020  číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008656

DS1  období: 1.9.2020 - 28.2.2022  číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016468
 
DS2 období: 1.1.2016 - 31.7.2018   číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001759
DS2 období: 1.8.2018 - 31.7.2020   číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008778
DS2 období: 1.9.2020 - 28.2.2022   číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016469
 
Vzhledem k tomu, že podpora z ESF je nyní ukonce a nelze dále navázat dalším dotačním programem, přechází naše financování na podporu od MPSV. Proto od 1.3. 2022 pokračuje provoz  našich dětských skupin pod státní příspěvkem od MPSV. Obě dětské skupiny dostaly i nová jména: Dětská skupina Kvítka a Dětská skupina Lístky. Můžete si vyhledat i v registru DS (https://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php).
 
Máme velikou radost, protože můžeme i nadále zachovat příznivé ceny příspěvků rodičů na provoz a také rozvíjet a více profesionalizovat náš tým i provoz obou DS.
 
:o) Jupijej!