Zvelebení zahrady Klíčku díky Nadaci Partnerství

09.04.2017 10:52

S radostí oznamujeme,  že náš projekt  Zahrady Klíček získal finanční podporu Nadace Partnerství v grantovém programu Zelené oázy.
Grantový příspěvek byl schválen ve výši 116 520 Kč.

Projekt tak umožní zkrášlení zahrady residence a její další využití pro děti, komunitu a veřejnost

Po schválení projektové dokumentace městem a památkářů, začne úprava zahrady.

Cílem projektu je vytvořit základní koncept využívání zahrady a vybudovat několik klíčových prvků zahrady, tak aby umožnila následující využití:

-          Úprava zahrady – obnova teras

-          Pěstební vyvýšené záhonky a bylinková komunitní zahrádka a sadové úpravy

-           Zážitkovou formou bude „učit“ a vysvětlovat vztahy k přírodě, pěstování a využívání výpěstků a jejich zpracování v rámci skupiny. 

-          vytvořila zázemí pro environmentální programy a výuku. Umožní praktické ukázky – využití vody v přírodě, pěstební ukázky. Život hmyzu, ptáků a dalších živočichů v přírodě.  

-          stala se místem setkávání pro komunitu členů spolku. Umožní jak využívat komunitní zahradu, tak i sdílet zkušenosti a praktické možnosti – komunitní kompostování, pěstování bylin a jedlých keřů, předávání zkušeností s využíváním přírodních prostředků na bázi rostlinné jíchy a prostředků pro ochranu rostlin a semenaření. 

-          Zapojení škol  do péče a výchovy mládeže (např ZŠ, Střední zemědělská škola)

-          Vytvoření metodické publikace pro děti 1.stupně ZŠ a MŠ „Pečujeme o zahrádku“ a „Jak na kompost“

-          Aj.

 

Projekt bude realizován členy spolku,  dětmi a dalšími dobrovolníky. Pokud máte zájem pomoci či se do projektu zapojit, napište nám na  klubklicek@gmail.cz

 

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

 

Děkujeme také městu Brandýs nad Labem –Stará Boleslav za pronájem části zahrady vhodné k realizaci programu.

 

Návrh realizce teras.