Tým klubu Klíček

Tým klubu Klíček

Rodinný klub Klíček je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 založili manželé Zunovi za účelem rozvoje aktivit občanů města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to především ve staroboleslavské části města. Zaměstnanci a členové spolku mají celou řadu zkušeností jak v oblasti vzdělávání, výchovy, ekovýchovy, vedení zájmových kroužků a také řízení projektů či psychologie, a hlavně jim nechybí nadšení pro práci s dětmi. Klub by se rád profiloval pozitivním vztahem dětí k přírodě a svému okolí, především formou aktivních prožitků a vlastními zkušenostmi.Rodinný klub Klíček je certifikovaný lesní klub a je členem Asociace lesních mateřských škol.

Bc. Petra Zunová – předsedkyně Klíčku, koordinace spolku a DS

Po gymnáziu vystudovala obor ergoterapie na 1. Lékařské fakultě UK. 5 let má praxi na rehabilitačním oddělení na Psychiatrické klinice VFN, (součástí je i dětský stacionář). Součástí profese je vedení skupinových i individuálních terapií využívající krom jiné i výtvarné, kreativní tvorby a práce s hlínou. Má několikaleté zkušenosti s vedením letních táborů nejen pro zdravé, ale i pro děti s kombinovaným postižením. Absolvovala různé kurzy výtvarných technik. Kurz Respektovat, být respektován a kurz pro lesní mateřské školy a kurz MAMA od ZDRSemu. Klíček založila se svým manželem a od začátku je aktivní členka rady spolku. Koordinátorka je od začátku vzniku DS. V roce 2018,2019 absolvovala Letní školu pro pedagogy LMŠ od ALMŠ, byla na několikakadenní exkurzi po LMŠ v Německu. Od září 2013 vedla lesní klub pro maminky s dětmi, dopolední klub Poupata a tábory pro dívky v Klíčku. Zajímá se o alternativní vzdělávání a výchovu dětí. Ráda obdivuje a zkoumá lokální přírodu, hlavně v oboru entomologie, mykologie. Kromě hub, které sbírá celoročně, sbírá i bylinky. Ráda oživuje naše tradice a zvyky a vymýšlí akce. Starší Vojta navštěvoval komunitní školu Mandala a ZŠ Otevřeno z.ú., jeho mladší brácha František je ve škola Záškola. 

Kateřina Klauzová - lektorka DS Lístky

 V současné době studuji Pedagogiku na FF UK. Zajímám se o alternativní způsoby vzdělání, o specifika poslání učitele v současné době a v poslední době vzbuzuje můj velký zájem  pedagogicko – psychologické poradenství. Vše je i předmětem mého současného studia. Mám mnoholeté zkušenosti jako skautská vedoucí. Skauting mě v mém životě velmi ovlivnil a obohatil. Jak vztahem a úctou k přírodě, lidem, okolí, tak i v hledání a respektování vyšších životních hodnot než materiálních. K práci s dětmi mě přivedl jednak skauting, jednak má dcera, s níž se mé kroky nasměrovaly do Klíčku. Kde jsem začínala jako lektor v Poupátkách a nyní již čtvrtým rokem vedu dětskou skupinu Lístky.
 Absolvovala jsem kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz Chůva, kurz MAMA od ZDRSemu. Mnoho vzdělání jsem získala s  Asociací LMŠ. Za zmínku stojí celoroční kurz Přírodní pedagogiky s velkým propagátorem lesního vzdělávání Rudolfem Hettichem, třídenní exkurze po Berlínských lesních školkách, kde jsme načerpala mnohou inspiraci, nebo celoroční cyklus Tradice a svátky v předškolním vzdělávání s Johankou Passerin. Velmi ráda obnovuji tradice, miluji přírodu, pohádky a nekonečnou dětskou fantazii.

 

Jana Lindenthalová – lektorka DS Lístky

Po maturitě a osmileté praxi v SPT Telecom jsem odjela poznávat svět, jiné lidi a rozdílné kultury a strávila jsem 8let ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Španělsku a to byla ta nejúžasnější škola života.

V zahraničí jsem pracovala převážně jako sociální pracovnice v domově seniorů ,pečovatelka a nějakou dobu i jako manažerka v kavárně.

S dětmi jsem si začala u mé sestry a následně jsem si pak užívala se svými dvěmi kůzlátky. Po mateřské dovolené jsem začala novou éru svého života v Klíčku jehož fylozofie se mnou velmi rezonuje. Pobývání v  přírodě je myslím důležité pro zdravý vývoj a vybudovaní vztahu dětí k ní. Děti jsou studnice nápadů a fantazii a zrcadlem pro nás dospělé.

 Absolvovala jsem kurz MAMA od ZDRSem a kurz chůvy od Asociace lesních MŠ, v posledním roce jsem absolvovala kurz jógy pro děti a celý cyklus přednášek s jednou ze zakladatelek lesních školek a pro mě velmi inspirativní osůbkou Johanou Passerin -Písně ,říkadla a pohádky v přírodě. Baví mě hudba-učím se na klavír , zpěv- nejen v koupelně, knížky-i pro dospělé, výlety do přírody, zahrádka, tvoření a umění.

 

Lucie Krišáková - lektorka DS Lístky

Mám vystudovaný obor hotelnictví a turismus. Absolvovala jsem kurz MAMA od ZDRSem, kurz chůvy pro děti v dětské skupině a životní zkušenost nejstaršího dítěte z pěti dcer. Má cesta k dětem započala v letním kině v Houštce, kde jsem vymýšlela různé aktivity pro malé zákazníky. Zjistila jsem, že si s dětmi rozumím, baví mě rozvíjet jejich fantazii a hlavně utvářet úsměv na tváři. Ve volném čase jsem  se začala věnovat hlídání dětí různých věkových skupin a poté jsem se vrhla do práce lesního průvodce pro předškolní děti i prvního stupně. Této práci se aktivně věnuji rok v Klíčku a Ostrov ZeMě. Druhým létem připravuji různě zaměřené tábory od turistických,přes indiány až po vaření. Ráda se vrhám do pohádkových příběhů a miluji kolem sebe přírodu. Jsem tvor respektující,usměvavý, tvořivý a hlavně pro každou legraci. 

 

Naďa Votrubová – lektor DS Lístky, keramika

Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou v oboru vychovatel se zaměřením na estetiku. Praxi získala jako vedoucí oddělení estetiky v domě dětí a mládeže v Čelákovicích, především při zajišťování výtvarných, divadelních, literárních, pěveckých a tanečních soutěží. Vztah ke knihám a umění získala jako knihovnice městské knihovny. Má celou řadu zkušeností při vedení a organizování dětských táborů. Získané zkušenosti uplatnuje při tanečních a pohybových hrách, zahrádkaření s dětmi, poznávání přírody, osvojování říkanek a rozvíjení vztahu ke knihám a umění, vede keramiku pro děti. Absolvovala kurz Tvoříme společně. Jako pedagog působí v Klíčku v Lístkách od roku 2013. Nyní na částečný úvazek tvoří s dětmi keramiku a různé výtvarné techniky. V tomto oboru se neustále vzdělává formou webinářů a kurzů. Podílí se na příměstských táborech a programech školek v přírodě (Indiáni, kovbojové, piráti, Ať žijí duchové..)

 

Bc. Eva Komárková Tomaštíková - lektorka DS Kvítka, lektorka EVVO programů a klubu Semínka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu JČU obor: „Tělesná výchova a sport“. Praxe mě zavedla do prostředí postižených lidí, se kterými jsem po ukončení školy několik let pracovala. Časem jsem si doplnila vzdělání na FTVS UK, obor „Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených“.  Postupně jsem se začala věnovat více práci s dětmi. V rámci dobrovolných aktivit vedu třetím rokem “Cvičení rodičů s dětmi” v rámci oddílu TJ Sokol Brandýs. Pomocí kurzů si doplňuji vzdělání pro práci s dětmi, nejvíce v oborech – pedagogika, sport, EVVO. Pro práci v dětské skupině jsem absolvovala kurz „Chůvy“ od Asociace lesních MŠ. Poslední rok jsem se stala lektorkou environmentálních programů, což je pro mne velmi inspirativní a poučné. Ovšem největšími učiteli se mi časem staly moje dvě děti. Dětský svět mi připadá barevný, spontánní a ve své podstatě dokonalý. Děti považuji za originální bytosti, které můžeme my dospělí vědomě doprovázet, navigovat je v nelehké cestě objevování a učit se od nich. Proto myslím, že je důležité získávání vědomostí, dovedností pomocí zážitků, prožitků, v přírodě, s lidmi, kteří mají podobné smýšlení.  Věřím, že to se Rodinný klub Klíček snaží zprostředkovávat.

Mám ráda skutečnou přírodu, zvířata. Pocházím z hor a hory vyhledávám. V přírodě se snažím trávit spoustu času, vstřebávat nové zážitky a učit se. Neustále mně udivuje její dokonalost, čistota a síla. Snažím se studovat věci s tím spojené – poznávání světa zvířat, pěstování, zpracování a užití bylin a plodů přírody včetně těch pěstěných.  Miluji cestování, jsem vyznavačkou sportu a pohybu, ctím tradice a dějiny naší kultury, ráda čtu, zpívám. Považuji se za tvořivého člověka. Myslím, že naším úkolem je se navzájem od sebe učit, pomáhat si a stát se lepšími bytostmi.

Marta Tůmová - lektorka DS Kvítka 

 

Edita Burianová DiS. - lektorka v DS Kvítka

Už při studiu SZeŠ oboru Ochrana přírody a krajiny jsem se dostala při praxi k environmentální výchově dětí a to utvářelo celé mé další vzdělávání. Mé kroky po maturitě vedly na VOŠ a úspěšně jsem absolvovala sociální pedagogiku a sociální práci. Při studiu jsem vystřídala několik zařízení pro děti i dospělé a našla se v práci s dětmi. Odjela jsem do Berlína, abych vyzkoušela arteterapii ve školce a poté jsem jela na měsíc do Regensburgu, kde jsem dělala muzikoterapii se seniory s Alzheimerovou nemocí.  Pracovala jsem v Ymce i v Toulcově dvoře a nakonec jsem zakotvila na dva roky v Montessori pohybové školičce v Praze. Po dvou letech jsem odešla na rodičovskou dovolenou a vychovávala si své dvě dcerky. Abych vyplnila dlouhé chvíle na rodičovské dovolené, založila jsem si živnost s rukodělnými výrobky a otevřela rukodělný kroužek pro děti ve věku 3-6let. Vedla jsem několik letních táborů pro děti. Jsem místopředseda v útulku pro kočky z.s. Tlapky Mochov. Ve kterém se staráme o bezmála stovku kočičích svěřenců, za pomoci obcí a měst děláme kastrační program, účastníme se umisťovacích výstav s charitativním stánkem a hledáme nechtěným kočkám nové domovy.
Zabývám se různorodými tvořivými technikami, pohanstvím a táhne mě to víc ke kořenům našich předků. 
Absolvovala jsem kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou za pomoci Montessori a také kurz MAMA od ZDRSem. 
 

Julie Spieszová – lektorka lesního klubu – družiny Letokruhy

Dlouholetá praxe v Routa z.s. v projektu Plejs Brandejs.

 

Barbara Hladíková, Dis.- lektorka DS Kvítka- záskoky

Po střední škole jsem pracovala v kanceláři na asistentských pozicích, ale touha po změně mě zavedla do Anglie, kde jsem se jako au-pair rok starala o dvě děti a pejska. Po návratu a krátké zastávce opět do kanceláře jsem odešla na mateřskou dovolenou. Z Prahy mě láska k přírodě zavedla na vesnici, kde se také věnuji svým dvěma dětem a zahrádce. Na rodičovské dovolené jsem vystudovala předškolní pedagogiku ve Svatém Janu pod Skalou a absolvovala kurz chůvy a rozhodla se věnovat svůj čas nejen svým dětem. Po rodičovské dovolené jsem pracovala jako chůva a později učitelka MŠ.

Jako skautka jsem se učila žít v souladu s přírodou a těším se, že v Klíčku budu s dětmi trávit spoustu času venku. Mezi mé další oblíbené činnosti patří hra na klavír, jóga a výlety s dětmi. Zajímá mě alternativní školství a ráda bych se v této oblasti dále vzdělávala a rozvíjela.

Mgr. Aneta Skaláková – lektorka DS Kvítka, vedení a lektor environmentálních programů- nyní mateřská dovolená

Pedagogické vzdělání získala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru učitelství biologie. Se vzděláváním dětí a mládeže má celou řadu zkušeností především jako pedagog, vedoucí vzdělávacích programů a lektor ekovýchovy pro předškoláky v ZOO Hodonín. V neziskovém sektoru působila jako pedagog volného času v DDM v Uherském Hradišti. Na přírodovědném centru Trnka při DDM Uherské Hradiště učila a vytvářela environmentální výukové programy pro všechny věkové kategorie i pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Vedla celou řadu zájmových kroužků a výukových programů pro předškolní děti, např. klub dětí a maminek, angličtina, přírodovědný kroužek, dinosauři atd. Podílela se na výuce na školách v přírodě. Organizační zkušenosti má jako hlavní vedoucí letních táborů a organizací osvětových akcí a projektových dnů se zaměřením na přírodu a životní prostředí (např. Dny Země, Dny stromů, Dny bez aut aj). Absolvovala letní školu pro lesní pedagogy a kurz Respektovat a být respektován. V Klíčku byla hlavním pedagogem na plný úvazek od roku 2013- 2020. Kromě toho vytvořila a vedla přes 20 environmentálních programů. Utvářela a organizovala celoroční projektové soutěže z grantů EVVO, MAS Střední Polabí pro MŠ a ZŠ. Publikuje vzdělávací a pedagogickou literaturu. např. „Mravenčí stezka -  náměty na aktivity environmentální výchovy  pro MŠ a I. stupeň ZŠ“ nebo „Nejlepší hry z lesních školek“. Nyní má 2letého Matěje a vrací se zpět po mateřské jako lektorka do DS Kvítka.

 

Bc. Kristýna Paříková - předseda spolku od r. 2018-2020

Vystudovala FFUK obor Andragogika a personální řízení. Tomuto oboru se profesně věnovala 6 let. Při své práci a svém rodinném životě se věnuje pořádáním různých akcí pro veřejnost (sportovních a kulturních akcí).  Je akreditovanou sportovní lektorkou. Od roku 2013 kdy se z Neratovic přestěhovala do Brandýsa, je aktivní členkou klubu Klíček díky svým dvěma synům. Druhý syn již nyní navštěvuje základní školu ZáŠkolu, která svým přístup pokračuje ve šlépějích Klíčku. V rámci své činnosti v Klíčku si doplnila své vzdělání kurzem MAMA od ZDRSem a kurzem chůvy od Asociace lesních MŠ. Dále absolvovala týdenní vzdělávací programy od ALMŠ s název Letní škola. Má ráda cestování, přírodu a konání věci, které jsou smysluplné a mají pozitivní vliv na náš život a přírodu kolem nás. 

Mgr. Milan Zuna Ph.D – zakladatel a předseda spolku 2012- 2018,  správa Polabské geostezky

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru hospodaření s přírodními zdroji a Geochemie životního prostředí. Od roku 2006 se podílí na vytváření a auditování systémů environmentálního managementu českých škol. Zkušenosti z práce s dětmi: dětské tábory, tábory pro děti s kombinovaným postižením, kantor environmentálních programů, spolupráce s ekologickou organizací TEREZA na projektu Ekoškola, spolupráce na projektu Zelená univerzita, vedení dětských kroužků. Více jak 8 let pracoval se systémy environmentálního managementu. Absolvoval kurz pro lesní mateřské školy. Má zkušenosti s vedením neziskových organizaci – OS občanů BnL, fotoklubu BrandoBol. V současné době pracuje jako odborný vědecký pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Vedl kroužek Mladého vědce a tábory v Klíčku. Krom toho všeho se rád toulá po horách,leze na skály, fotografuje a mnoho dalšího na co nemá už čas:o).

 

RADA spolku od 6/2021

Bc. Petra Zunová - předsedkyně

Lucie Valentová - místopředsedkyně

Bc. Jiřina Jandourková

Ing. Barbora Navrátilová

Mgr. Ivana Jaňourová Vanická