Organizační tým klubu Klíček

Rodinný klub Klíček je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 založili manželé Zunovi za účelem rozvoje aktivit občanů města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to především ve staroboleslavské části města. Zaměstnanci a členové spolku mají celou řadu zkušeností jak v oblasti vzdělávání, výchovy, ekovýchovy, vedení zájmových kroužků a také řízení projektů či psychologie, a hlavně jim nechybí nadšení pro práci s dětmi. Dětský klub by se rád profiloval pozitivním vztahem dětí k přírodě a svému okolí, především formou aktivních prožitků a vlastními zkušenostmi. Dětský klub Klíček je certifikovaný lesní klub a je členem Asociace lesních mateřských škol.

Bc. Petra Zunová – předsedkyně Klíčku, koordinace spolku a DS, PR

Po gymnáziu vystudovala obor ergoterapie na 1. Lékařské fakultě UK. 5 let má praxi na rehabilitačním oddělení na Psychiatrické klinice VFN, (součástí je i dětský stacionář). Součástí profese je vedení skupinových i individuálních terapií využívající krom jiné i výtvarné, kreativní tvorby a práce s hlínou. Má několikaleté zkušenosti s vedením letních táborů nejen pro zdravé, ale i pro děti s kombinovaným postižením. Absolvovala různé kurzy výtvarných technik. Kurz Respektovat, být respektován a kurz pro lesní mateřské školy a kurz MAMA od ZDRSemu. Klíček založila se svým manželem a od začátku je aktivní členka rady spolku. Koordinátorka je od začátku vzniku DS. V roce 2018,2019 absolvovala Letní školu pro pedagogy LMŠ od ALMŠ, byla na několikakadenní exkurzi po LMŠ v Německu. Od září 2013 vedla lesní klub pro maminky s dětmi, dopolední klub Poupata a tábory pro dívky v Klíčku. Zajímá se o alternativní vzdělávání a výchovu dětí. Ráda obdivuje a zkoumá lokální přírodu, hlavně v oboru entomologie, mykologie. Kromě hub, které sbírá celoročně, sbírá i bylinky. Ráda oživuje naše tradice a zvyky a vymýšlí akce. Starší Vojta navštěvoval komunitní školu Mandala a ZŠ Otevřeno z.ú., jeho mladší brácha František je ve škola Záškola. 

Kateřina Klauzová - lektorka DS Lístky

V současné době studuji Pedagogiku na FF UK. Mám mnoholeté zkušenosti jako skautská vedoucí. Skauting mě v mém životě velmi ovlivnil a obohatil. Jak vztahem a úctou k přírodě, lidem, okolí, tak i v hledání a respektování vyšších životních hodnot než materiálních.  Absolvovala jsem kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz Chůva, kurz MAMA od ZDRSemu, nebo kurz Přírodní pedagogika od ALMŠ. Miluji přírodu, pohádky a nekonečnou dětskou fantazii. Zajímám se o alternativní způsoby vzdělání a o specifika poslání učitele v současné době, což je i předmětem mého současného studia. Vedla jsem klub Poupata a nyní třetím rokem dětskou skupinu Lístky.

 

Jana Lindenthalová – lektorka DS Lístky

Posledních 6.5 let jsem byla matkou na plný úvazek. Snažila jsem se a dělám to stále vychovávat své děti s respektem a kladným vztahem k přírodě a všemu živému a učit je zdravému, ne konzumnímu životnímu stylu.

Po maturitě a 8mi leté praxi v SPT Telecom jsem odjela poznávat svět, jiné lidi a rozdílné kultury a strávila jsem 8let ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Španělsku a to byla ta nejúžasnější škola života.

V zahraničí jsem pracovala převážně jako sociální pracovnice v domově seniorů a nějakou dobu i jako managerka v kavárně.

Nyní, po mateřské dovolené začínám novou éru ve svém životě, jsem moc ráda že zrovna v Klíčku, již druhým rokem. Absolvovala kurz MAMA od ZDRSem a kurz chůvy od Asociace lesních MŠ.

 

Naďa Votrubová – lektor DS Lístky, keramika

Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou v oboru vychovatel se zaměřením na estetiku. Praxi získala jako vedoucí oddělení estetiky v domě dětí a mládeže v Čelákovicích, především při zajišťování výtvarných, divadelních, literárních, pěveckých a tanečních soutěží. Vztah ke knihám a umění získala jako knihovnice městské knihovny. Má celou řadu zkušeností při vedení a organizování dětských táborů. Získané zkušenosti uplatnuje při tanečních a pohybových hrách, zahrádkaření s dětmi, poznávání přírody, osvojování říkanek a rozvíjení vztahu ke knihám a umění, vede keramiku pro děti. Absolvovala kurz Tvoříme společně. Jako pedagog působí v Klíčku v Lístkách od roku 2013. 

 

Mgr. Kateřina Přeučilová  – lektor DS Kvítka- pedagog, logopedie, Elkonin, předškolní příprava - Hejného metoda 

 (velmi) speciální pedagožka a amatérská experimentální zahradnice. V Klíčku lektorka ve skupině Kvítka, kroužek logopedie a trénink jazykových schopností dle Elkonina. Po několikaletém působení na speciálních školách (rehabilitační třída, logopedická třída), rodičovských dovolených (Dan a Bětka) a krátkém nahlédnutí do základní školy, jsem vyrazila alternativní stezkou směr Klíček, kde není nouze o dobrodružství. Inspiraci  hledám leckde, i na letních školách pro pedagogy (letos v Poděbradech: živá zahrada, Elkonin, Hejného matematika, košíkaření). Hlavní pedagogický cíl: aby děti věděly, proč je dobré netrhat broučkům nožičky.

 

Michaela Dědečková – lektor DS Kvítka

Pedagogickou praxi s dětmi získala jako učitelka v mateřské školce pro zrakově postižené, kde působila více jak 2 roky. Další 2 roky působila ve stacionáři pro autistické děti. Organizační dovednosti má především z oddělení mezinárodních vztahů ČT. Vztah a znalosti o životním prostředí a jeho ochraně pochází z rodinné firmy, která se specializuje na měření radonu, kde částečně pracuje. V roce 2012/2013 byla lektorkou v klubu Lístky. Poté v klubu Poupata. Nyní je pedagogem v klubu Kvítka.

 

Zuzana Zajoncová – lektor DS Kvítka

o absolvování SOŠ Mills v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika působila v ZŠ a MŠ v Sojovicích. Po absolvování řady vzdělávacích kurzů jí vítr zavanul k nám do Klíčku. Je matkou dvou dcer, ráda cestuje, zahradničí a cvičí jógu. Nyní je lektorkou v klubu Kvítka.

Vystudovala jsem Obchodní akademii v Lysé nad Labem a přes šest let jsem pracovala v GE  Money bank na oddělení vymáhaní pohledávek a zákaznickém servisu. Po narození dvou dcer  a ukončení mateřské dovolené jsem si byla jistá, že se do banky již nevrátím. Výchova mých  dětí a hledání se v roli rodiče mne nasměrovala k touze po pedagogickém vzdělání a proto jsem  se rozhodla pro studium střední odborné školy Mills v Čelákovicích, obor Předškolní a  mimoškolní pedagogika. Během studia jsem začala pracovat jako vychovatelka ve školní  družině na Základní škole v Sojovicích, kde jsem strávila tři roky. Škola je na vsi a s dětmi jsem  měla možnost vyrážet do nedalekého lesa, na louky podél řeky Jizery či do polí. Přesto mne  lákalo si vyzkoušet práci s předškolními dětmi a v alternativním duchu. 

Ač celý život žiji na venkově a mám blízký vztah k přírodě a zvířatům, nikdy jsem nebyla  typický tramp či skaut. První rok v Klíčku pro mne byl o překonávání sebe sama a objevování  pro mne nových způsobů vzdělávání. Přírodní pedagogika i učení se prožitkem a hrou mi je  nyní velmi blízké a smysluplné. Radost dětí a spokojenost v kolektivu na zahradě v Klíčku či  blízkém okolí lužního lesa Hluchov je pro mne potěšením a cestou, jak dětem předávat lásku  k přírodě a všemu živému. 

Radost a příjemné pocity lze přijímat i dávat pomocí hudby a zpěvu, což je můj zásadní způsob  relaxace a dobíjení energie. Velmi přínosný pro mne byl seminář prožitkového zpívání se  Zuzanou Vlčínskou, která je nejen lektorkou prožitkového zpívání, ale i muzikoložkou a terapeutkou. Souzním s jejím názorem, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a  vylaďovat různé části našeho těla a duše. Pozitivní vliv hudby na vývoj dítěte je  nezpochybnitelný. Nejde jen o vnímání rytmu, ale i harmonie a melodie. Hudba zmírňuje  svalové napětí a zlepšuje pohyb a koordinaci těla. A hlavně nám dělá radost a provází nás celým  rokem nejen při slavnostech, ale i během běžných činností a rituálů.

 

Bc. Andrea Matiová – lektorka klubu Poupata

Vyrůstala jsem jako dcera lesníka s lesem hnedle za domem a rodičům jsem vděčná za to, že nás nechali svobodně vytvářet divoká zákoutí - vnější i vnitřní.

Při mém ročním studiu sociální práce jsem během praxe měla možnost nahlédnout do institucí, kde mě zaujala práce s arteterapií.

Následné studium na  FHS UK jsem zakončila prací o vývoji řeči v souvislosti se slavností a tělesností. Důležitá pro mě byla myšlenka, se kterou dnes logopedie a pedagogika běžně pracuje, že řeč jakožto další pohyb těla se vyvíjí v souvztažnosti s ostatními tělesnými pohyby a také, že lidské učení celkově neprobíhá ve vleku účelovosti.

Během studia jsem pracovala ve studentské knihovně English College a poté v knihovně v Brandýse nad Labem. Doteď s knihovnou ráda spolupracuji. Závislost na knihách přetrvává a pozorně sleduji dětskou literaturu a ilustraci. Lásku ke knihám předávám i svým dětem.

Práce s dětmi je pro mne smysluplná a radostná. Někdy provádím děti já, ale častěji provádějí děti mne. Kurz Respektovat a být respektován, který jsem absolvovala, byl přirozeným vyústěním mého postoje ve vztahu k ostatním, ne jenom malým lidem.

Baví mě všelijaké majstrování, doma máme s mými dětmi takovou malou manufakturu. Klíčkovské děti jsou ostatně pověstné svou tvořivostí a šikovností. Ve vzdělávání mě mimo jiné zajímají STEAM aktivity, tedy propojení vědy, techniky a umění. V tomto duchu si s mým mužem hrajeme v kroužku v ZáŠkole. Se zapojením drátků, destiček, motorků a kusů lepenky vznikají roztodivné vehikly.

Rovněž mne oslovila Montessori pedagogika, která věnuje pozornost smyslově motorickému vývoji a celostnímu učení. Inspiraci nacházím u lidí, kteří mají děti v domácím vzdělávání. Jsem nadšená z projektu Učíme se venku i dalších projektů Terezy (terezanet.cz) a obdobných organizací, kladoucích důraz na pohyb venku a životní prostředí.

 

Bc. Eva Komárková Tomaštíková - lektorka klubu Semínka, Poupata, lektorka EVVO programů

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na JČU, obor: „Tělesná výchova a sport“. Praxe mě zavedla i do prostředí postižených lidí. Spolupracovala jsem s lidmi s různým typem postižení, a to včetně dětí.  Svět handicapovaných lidí mne natolik oslovil, že jsem se rozhodla jim dále pomáhat a pracovat s nimi. 

Jak šel čas, doplnila jsme si vzdělání na FTVS Univerzity Karlovy, obor „Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených“.  Postupně jsem se začala věnovat více práci s dětmi. V rámci dobrovolných aktivit vedu již druhým rokem “Cvičení rodičů s dětmi” v rámci oddílu TJ Sokol Brandýs. Pomocí kurzů si doplňuji vzdělání pro práci s dětmi, nejvíce v oborech – pedagogika, sport. Ovšem za největší celoživotní vzdělání považuji svoji roli matky. Moje děti jsou mí největší učitelé. Dětský svět mi připadá barevný, spontánní a ve své podstatě dokonalý. To na něm shledávám jako nejkrásnější. Děti považuji za originální bytosti, které můžeme my dospělí vědomě doprovázet a navigovat je v nelehké cestě objevování světa a učit se od nich. Proto myslím, že je důležité získávání vědomostí, dovedností pomocí zážitků, prožitků, v přírodě, s lidmi, kteří mají podobné smýšlení.  Věřím, že to se Rodinný klub Klíček snaží zprostředkovávat. 

Mám ráda skutečnou přírodu, zvířata. Pocházím z hor a hory vyhledávám. V přírodě se snažím trávit spoustu času, vstřebávat nové zážitky a učit se. Neustále mně udivuje její dokonalost, čistota a síla. Snažím se studovat věci s tím spojené – poznávání světa zvířat, pěstování, zpracování a užití bylin a plodů přírody včetně těch pěstěných.  Miluji cestování, jsem vyznavačkou sportu a pohybu, ctím tradice a dějiny naší kultury, ráda čtu. Považuji se za tvořivého člověka. Myslím, že naším úkolem je se navzájem od sebe učit, pomáhat si, pomáhat přírodě a stát se lepšími bytostmi. 

 

Mgr. Milan Zuna Ph.D – zakladatel a předseda spolku 2012- 2018,  správa Polabské geostezky

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru hospodaření s přírodními zdroji a Geochemie životního prostředí. Od roku 2006 se podílí na vytváření a auditování systémů environmentálního managementu českých škol. Zkušenosti z práce s dětmi: dětské tábory, tábory pro děti s kombinovaným postižením, kantor environmentálních programů, spolupráce s ekologickou organizací TEREZA na projektu Ekoškola, spolupráce na projektu Zelená univerzita, vedení dětských kroužků. Více jak 8 let pracoval se systémy environmentálního managementu. Absolvoval kurz pro lesní mateřské školy. Má zkušenosti s vedením neziskových organizaci – OS občanů BnL, fotoklubu BrandoBol. V současné době pracuje jako odborný vědecký pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Vedl kroužek Mladého vědce a tábory v Klíčku. Krom toho všeho se rád toulá po horách,leze na skály, fotografuje a mnoho dalšího na co nemá už čas:o).

 

Bc. Kristýna Paříková - předseda spolku od r. 2018-2020, nyní správa dotací

Vystudovala FFUK obor Andragogika a personální řízení. Tomuto oboru se profesně věnovala 6 let. Při své práci a svém rodinném životě se věnuje pořádáním různých akcí pro veřejnost (sportovních a kulturních akcí).  Je akreditovanou sportovní lektorkou. Od roku 2013 kdy se z Neratovic přestěhovala do Brandýsa, je aktivní členkou klubu Klíček díky svým dvěma synům. Druhý syn již nyní navštěvuje základní školu ZáŠkolu, která svým přístup pokračuje ve šlépějích Klíčku. V rámci své činnosti v Klíčku si doplnila své vzdělání kurzem MAMA od ZDRSem a kurzem chůvy od Asociace lesních MŠ. Dále absolvovala týdenní vzdělávací programy od ALMŠ s název Letní škola. Má ráda cestování, přírodu a konání věci, které jsou smysluplné a mají pozitivní vliv na náš život a přírodu kolem nás. 

Mgr. Aneta Skaláková – lektor environmentálních programů

Pedagogické vzdělání získala na Přírodovědecké fakultě v oboru učitelství biologie. Se vzděláváním dětí a mládeže má celou řadu zkušeností především jako pedagog, vedoucí vzdělávacích programů a lektor ekovýchovy pro předškoláky v ZOO Hodonín. V neziskovém sektoru působila jako pedagog volného času v MDDM v Uherském Hradišti. Na přírodovědném centru učila a vytvářela environmentální výukové programy pro všechny věkové kategorie i pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Vedla celou řadu zájmových kroužků a výukových programů pro předškolní děti, např. klub dětí a maminek, angličtina, tanec, přírodovědný kroužek, dinosauři atd. Podílela se na výuce na školách v přírodě. Organizační zkušenosti má jako hlavní vedoucí letních táborů a organizací osvětových akcí a projektových dnů se zaměřením na přírodu a životní prostředí (např. Dny Země, Dny stromů, Dny bez aut aj). Absolvovala letní školu pro lesní pedagogy a kurz Respektovat a být respektován. V Klíčku je hlavním pedagogem od roku 2013. Kromě toho vytváří a vede přes 20 environmentálních programů a projektové soutěže z grantů EVVO pro MŠ a ZŠ. Publikuje vzdělávací a pedagogickou literaturu. Např. Nejlepší hry z lesních školek

 

RADA spolku od 6/2021

Bc. Petra Zunová - předsedkyně

Lucie Valentová - místopředsedkyně

Bc. Jiřina Jandourková

Ing. Barbora Navrátilová

Mgr. Ivana Jaňourová Vanická