Organizační tým klubu Klíček

Organizační tým klubu Klíček

Rodinný klub Klíček je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem rozvoje aktivit občanů města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to především ve staroboleslavské části města. Zaměstnanci a členové spolku mají celou řadu zkušeností jak v oblasti vzdělávání, výchovy, ekovýchovy, vedení zájmových kroužků a také řízení projektů či psychologie, a hlavně jim nechybí nadšení pro práci s dětmi. Dětský klub by se rád profiloval pozitivním vztahem dětí k přírodě a svému okolí, především formou aktivních prožitků a vlastními zkušenostmi. Dětský klub Klíček je členem Asociace lesních mateřských škol.

 

Mgr. Milan Zuna Ph.D – zakladatel a předseda spolku 2012- 2018 – koordinace klubu

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru hospodaření s přírodními zdroji a Geochemie životního prostředí. Od roku 2006 se podílí na vytváření a auditování systémů environmentálního managementu českých škol. Zkušenosti z práce s dětmi: dětské tábory, tábory pro děti s kombinovaným postižením, kantor environmentálních programů, spolupráce s ekologickou organizací TEREZA na projektu Ekoškola, spolupráce na projektu Zelená univerzita, vedení dětských kroužků. Více jak 8 let pracoval se systémy environmentálního managementu. Absolvoval kurz pro lesní mateřské školy. Má zkušenosti s vedením neziskových organizaci – OS občanů BnL, fotoklubu BrandoBol. V současné době pracuje jako odborný vědecký pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Vedl kroužek Mladého vědce a tábory v Klíčku. Krom toho všeho se rád toulá po horách,leze na skály, fotografuje a mnoho dalšího na co nemá už čas:o).

Bc. Petra Zunová – koordinace spolku a DS, PR

Po gymnáziu vystudovala obor ergoterapie na 1. Lékařské fakultě UK. 5 let má praxi na rehabilitačním oddělení na Psychiatrické klinice VFN, (součástí je i dětský stacionář). Součástí profese je vedení skupinových i individuálních terapií využívající krom jiné i výtvarné, kreativní tvorby a práce s hlínou. Má několikaleté zkušenosti s vedením letních táborů nejen pro zdravé, ale i pro děti s kombinovaným postižením. Absolvovala různé kurzy výtvarných technik. Kurz Respektovat, být respektován a kurz pro lesní mateřské školy a kurz MAMA od ZDRSemu. V roce 2018 Letní školu pro pedagogy LMŠ od ALMŠ. Od září 2013 vedla lesní klub pro maminky s dětmi, dopolední klub Poupata a tábory pro dívky v Klíčku. Zajímá se o alternativní vzdělávání a výchovu dětí. Obdivuje a zkoumá přírodu, učí se její přirozenosti a síle. Sbírá bylinky, vaří a tvoří hlavně z přírodnin. Ráda oživuje naše tradice a zvyky a vymýšlí akce pro děti. Všude kde je, je i mladší syn František. Starší Vojtíšek je v domacím učení a navštěvuje komunitní školu Mandala. Nyní je její snahou rozšíření nabídky vzdělání i v možnosti druhého stupně ZŠ v alternativním směru. 

 

Mgr. Aneta Hýblová Skaláková lektor Lístky – lektor environmentálních programů

Pedagogické vzdělání získala na Přírodovědecké fakultě v oboru učitelství biologie. Se vzděláváním dětí a mládeže má celou řadu zkušeností především jako pedagog, vedoucí vzdělávacích programů a lektor ekovýchovy pro předškoláky v ZOO Hodonín. V neziskovém sektoru působila jako pedagog volného času v MDDM v Uherském Hradišti. Na přírodovědném centru učila a vytvářela environmentální výukové programy pro všechny věkové kategorie i pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Vedla celou řadu zájmových kroužků a výukových programů pro předškolní děti, např. klub dětí a maminek, angličtina, tanec, přírodovědný kroužek, dinosauři atd. Podílela se na výuce na školách v přírodě. Organizační zkušenosti má jako hlavní vedoucí letních táborů a organizací osvětových akcí a projektových dnů se zaměřením na přírodu a životní prostředí (např. Dny Země, Dny stromů, Dny bez aut aj). Absolvovala letní školu pro lesní pedagogy a kurz Respektovat a být respektován. V Klíčku je hlavním pedagogem od roku 2013. Kromě toho vytváří a vede přes 20 environmentálních programů a projektové soutěže z grantů EVVO pro MŠ a ZŠ. Publikuje vzdělávací a pedagogickou literaturu.

Naďa Votrubová – lektor  - Lístky

Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou v oboru vychovatel se zaměřením na estetiku. Praxi získala jako vedoucí oddělení estetiky v domě dětí a mládeže v Čelákovicích, především při zajišťování výtvarných, divadelních, literárních, pěveckých a tanečních soutěží. Vztah ke knihám a umění získala jako knihovnice městské knihovny. Má celou řadu zkušeností při vedení a organizování dětských táborů. Získané zkušenosti uplatnuje při tanečních a pohybových hrách, zahrádkaření s dětmi, poznávání přírody, osvojování říkanek a rozvíjení vztahu ke knihám a umění, vede keramiku pro děti. Absolvovala kurz Tvoříme společně. Jako pedagog působí v Klíčku v Lístkách od roku 2013. 

Petra Gregorová Šebková - lektorka v DS2

Po absolvování  SOŠ zahradnické Mělník, působila jako aranžérka. Poté přešla do rodinné firmy. Po mateřské dovolené ji to stále více táhlo k dětem. Ráda organizuje program pro děti i dospělé. Po absolvování kurzu Chůva pro děti, začala pracovat v Klíčku. Ráda cestuje, zajímá se o ekologii, životní prostředí, zdravý životní styl o tradice a okrajově  i o psychologii. Hraje divadlo v ochotnickém spolku Klika. Absolvovala kurz ZDRSem a kurz chůvy. Nyní studuje pedagogickou školu.

Mgr. Kateřina Přeučilová  – lektor - pedagog, logopedie, Elkonin, předškolní příprava - Hejného metoda 

 (velmi) speciální pedagožka a amatérská experimentální zahradnice. V Klíčku lektorka ve skupině Kvítka, kroužek logopedie a trénink jazykových schopností dle Elkonina. Po několikaletém působení na speciálních školách (rehabilitační třída, logopedická třída), rodičovských dovolených (Dan a Bětka) a krátkém nahlédnutí do základní školy, jsem vyrazila alternativní stezkou směr Klíček, kde není nouze o dobrodružství. Inspiraci  hledám leckde, i na letních školách pro pedagogy (letos v Poděbradech: živá zahrada, Elkonin, Hejného matematika, košíkaření). Hlavní pedagogický cíl: aby děti věděly, proč je dobré netrhat broučkům nožičky.

Michaela Dědečková – lektor Kvítka

Pedagogickou praxi s dětmi získala jako učitelka v mateřské školce pro zrakově postižené, kde působila více jak 2 roky. Další 2 roky působila ve stacionáři pro autistické děti. Organizační dovednosti má především z oddělení mezinárodních vztahů ČT. Vztah a znalosti o životním prostředí a jeho ochraně pochází z rodinné firmy, která se specializuje na měření radonu, kde částečně pracuje. V roce 2012/2013 byla lektorkou v klubu Lístky. Poté v klubu Poupata. Nyní je pedagogem v klubu Kvítka.

Zuzana Zajoncová – lektor Kvítka

Po absolvování SOŠ Mills v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika působila v ZŠ a MŠ v Sojovicích. Po absolvování řady vzdělávacích kurzů jí vítr zavanul k nám do Klíčku. Je matkou dvou dcer, ráda cestuje, zahradničí a cvičí jógu. Nyní je lektorkou v klubu Kvítka.

Jana Lindenthalová - lektorka klubu Poupata

Posledních 6.5 let jsem byla matkou na plný úvazek. Snažila jsem se a dělám to stále vychovávat své děti s respektem a kladným vztahem k přírodě a všemu živému a učit je zdravému, ne konzumnímu životnímu stylu.

Po maturitě a 8mi leté praxi v SPT Telecom jsem odjela poznávat svět, jiné lidi a rozdílné kultury a strávila jsem 8let ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Španělsku a to byla ta nejúžasnější škola života.

V zahraničí jsem pracovala převážně jako sociální pracovnice v domově seniorů a nějakou dobu i jako managerka v kavárně.

Nyní, po mateřské dovolené začínám novou éru ve svém životě, jsem moc ráda že zrovna v Klíčku, již druhým rokem. Absolvovala kurz MAMA od ZDRSem a kurz chůvy od Asociace lesních MŠ.

Bc. Jirka Zradička- lesní družina Letokruhy

je lektor, volnočasový pedagog, bubeník a spisovatel. Má za sebou zkušenosti s vedením klubu pro mládež a různých kroužků v MDDM Čelákovice, tři a půl roku pracoval v alternativní škole Livingston jako vychovatel v družině, lektor a asistent rodilých mluvčí. Několik měsíců sbíral zkušenosti ve ScioŠkolách na Praze 6 a Praze 11.

S dětmi rád hraje hry, bubnuje, vypráví si příběhy a tvoří všechno možné.

V současnosti dokončuje studium na Informačních věd a knihovnictví na Masarykově univerzitě, kde se věnuje hlavně oblasti využití digitálních technologií ve vzdělávání. Sám o tom říká, že se snaží s dětmi hledat cestu, jak k technologiím přistupovat zdravě.

https://jirkazrada.webnode.cz/

Bc. Aneta Menoušková - lektorka v lesní družině Letokruhy

Zajímám se o "alternativní" výchovu dětí, jelikož mně samotné to vlastně nepřijde ani tak alternativní, jako spíš přirozené.

Ráda si hraju v přírodě a vyprávím pohádky. Nejsem velkým příznivcem moderních technologií, ale naučila jsem se s nimi pracovat, jelikož nám mohou i dobře pomáhat. Na jaře jsem si udělala i nějaké kurzy v této oblasti, ale také v oblasti prezentačních dovedností. V minulosti jsem působila jako vedoucí na příměstském táboře, kde jsem plánovala i veškeré aktivity pro děti a tato část práce mě také velmi baví. S PR, plánováním a koordinací různých událostí mám také své zkušenosti.

Miluji a ctím přírodu, spím ráda sama v lese. Stále pracuji na svém osobním i duchovním rozvoji, momentálně intenzivně na rozvíjení svého hlasového potenciálu - vědomé práci s hlasem a dechem u Moniky Obermajerové. Čekají mě Rodinné konstelace a od října nastupuji na víkendové studium Celostní medicíny. Celostní pohled na člověka je to, co mě velmi zajímá, zejména psychosomatika a fytoterapie. Ráda sbírám a zpracovávám bylinky, také se stále učím něco nového o stromech a jejich životě... Jsem kreativní osobou, která ráda maluje, čte, píše básně a příběhy a patlá si z keramiky. Na kroužek keramiky a výtvarné výchovy jsem chodila téměř celou základní školu.

Vše, co mě zajímá, se točí kolem přírody, umění, duchovním nauk, vzdělávání a rozvoje...

Velmi ráda bych svou radost z přírody a své dovednosti předávala i těm malým tvárným bytostem. Mým snem je, aby svět byl lepším místem k žití, plný vědomých lidí. Práce s dětmi je pro mě něco skutečného, obohacujícího a velmi veselého.

 Ing. Eva Valíková - lektor lesního klubu 

Vystudovala zootechniku na České zemědělské univerzitě se zaměřením na exotické druhy zvířat a kynologii. Během studia si přivydělávala jako au-pair v rodinách. Od roku 2012 do roku 2014 působila jako pedagog v ekoškolce v Brandýse. Nyní je na mateřské dovolené s druhým synem.
dodělala si pedagogické vzdělání na SSŠ MAJA s.r.o., zároveň působí jako lektor odpoledních kroužků v KŠ Mandala. Mezi její zájmy patří zvířata, děti, zpěv, ruční práce a kempování v dodávce. Rok vedla v Klíčku klub Poupata a poté lesní klub Semínka.

 

RADA spolku od9/2018

Bc. Kristýna Paříková - Předsedkyně spolku

Bc. Petra Zunová - místopředsedkyně

Mgr. Milan Zuna PhD.

Lucie Valentová 

Mgr. Michal Calta