Dětský klub Klíček_1 - Kvítka (3-6 let)_Dětská skupina

27.07.2020 22:34
Dětský klub Klíček_1 _Kvítka- Celodenní klub pro děti od 3 do 6 let  

nově vybudovaná dětská skupina určena pro předškolní děti a jejich přípravu pro základní školu:

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8 - 16.30h)

Transformace a provoz DS je podpořen z ESF - OP Z, 

Registrační číslo:                    reg. č .: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016468

Doba realizace projektu:          1.9.2020 – 28.2.2022 (provoz ale poběží do konce letních prázdnin)

Dětský klub se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí

Základním principem dětského klubu je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.

Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.

Program klubu probíhá v  prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody (Hluchov, Houštka, Proboštská jezera,...)

 

Program dětského klubu vychází ze zkušeností lesních mateřských škol a klubů.

 

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU DĚTSKÉHO KLUBU:

 • individuální přístup ke každému dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou
 • environmentální výchova dětí
 • denní pobyt v přírodě, otužování, 1 den/dopoledne v týdnu – lesní školka, pravidelné lesní dny, lesní týden aj.
 • aktivní zapojování děti i rodičů do péče o své okolí (životní prostředí, památky, město)
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • snižování ekologické zátěže klubu
 • podporování udržitelného rozvoje komunity
 • zapojení rodičů a dětí do provozu klubu – péče o květiny, úklid okolí, lokální projekty
 • péče o klubová zvířata / dohoda s místním chovatelem na pravidelných návštěvách
 • hudební výchova – hra na Orffovy nástroje, bubnování, rytmická cvičení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály
 • Důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami ve městě (formou společných programů a akcí)
 • Zapojení základních a středních škol formou programů, přednášek či při pomoci s údržbou areálu. Domníváme se, že společná spolupráce a sdílení zkušeností v našem městě chybí a rádi bychom se pokusili naplnit toto propojení
 • Navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. pro občany našeho města.

   

Provozní řád ZDE

Plán výchovy a péče ZDE

Ceník ZDE

Přihláška ZDE

 

V případě zájmu o přihlášení Vašeho dítěte do dětského klubu Klíček postupujte dle INFORMACÍ