Jak přihlásit dítě?

-------------------------------

1. Registrace (26.3. -14.4. 2019)

Na docházku pro školní rok 2019/2020 do dopoledního klubu Poupata a Dětských skupin se přihlašujte přes registrační formulář ZDE.  

 

2. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí dětí rozhodují pedagogové klubu a zřizovatel (rada spolku) na základě registrace a stanovených kritérií. 

Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte podáme do 30.4.2019 formou emailu. 

 

Podmínkou pro přijetí do Dětských skupin je:

1.  doložení o řádném očkování dítěte od pediatra

2.  doložení potvrzení o postavení na trhu práce 

 

Přičemž pro přijetí dítěte je pro nás rozhodující:

 1. věk - zralost a samostatnost pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog)

 2. zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními MŠ a ztotožnění s filozofií klubu Klíček 

 3. předešlé zapojení do spolkových aktivit klubu (akce, brigády..) a navštěvování klubu (Poupata, Semínka)

 4. zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte

 5. kapacita dětského klubu a model docházky

 6. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 7. sourozenci – mají přednost

 8. seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 9. trvalé bydliště na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 10. datum přijetí přihlášky

 11. požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětského klubu není právní nárok.

 

3. Další postup

Pokud bude Vaše dítě přijato k docházce, následně  Vám budou zaslány  podrobné informace a dokumenty na email.

-  přihláška + Informace o dítěti

-  Smlouva o péči o dítě (2x)

-  potvrzení lékaře o očkování

-  Provozní řád dětského klubu Klíček 

Rodiče dětí přijatých do Dětských skupin (Lístečky, Kvítka) navíc dodají potvrzení o zaměstnání a monitorovací list

 

Bez vyplněných a podepsaných dokumentů nebude Vaše dítě přijato.

 

4. Platba

Příspěvek za klub je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu.

Číslo učtu: 2500570033/2010, Fio banka, Praha 1

Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------

Cena DS je díky podpoře ESF ČR/MPSV nižší 

Vznik a provoz dětských skupin  - kluby: Lístečky a Kvítka jsou podpořeny dotačním programem ESF ČR / MPSV,z Operačního programu zaměstnanost.

------------------------------------------

 dopolední klub Poupata ( na rok 2018/2019 - 2900,- celotýdenní provoz)

Číslo účtu: 2600306491/2010  Fio banka, a.s, Praha 1

Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------------------

Členství ve spolku Rodinný klub Klíček z.s.

Dětský klub je zajišťován spolkem Rodinným klubem Klíček. Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, jsem rádi pokud se rodiče stanou členy spolku. Celá myšlenka je zapojení samotných rodičů jak do fungování klubu, tak samotného spolku a mohou tak ovlivňovat náplň a činnosti klubu. Vítáme jakékoliv aktivity a pomoc.