Jak přihlásit dítě?

Zápisy na šk.rok 2021/2022 uzavřeny

 • Dětské skupiny Lístky a Kvítka
 • Dopolední klub Poupata 
 •  

1. Registrace do DS a dopoledního klubu přes registraci

2. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel (Rada spolku) s lektory klubu, na základě registrace a stanovených kritérií. 

Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte pošleme do 30. 4. 2021 formou emailu. 

 

Pro docházku do Dětských skupin je nutné:

1.  doložit řádné očkování dítěte od pediatra

2.  doložit potvrzení o postavení na trhu práce 

 

Přičemž pro přijetí dítěte je pro nás rozhodující:

 1. pokračování ve stávající skupině z minulého roku

 2. věk - zralost a samostatnost pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog)

 3. zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními MŠ a ztotožnění s filozofií klubu Klíček 

 4. předešlé zapojení do spolkových aktivit klubu (akce, brigády..) a navštěvování klubu (Poupata, Semínka)

 5. zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte

 6. kapacita dětského klubu a model docházky

 7. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 8. sourozenci – mají přednost

 9. seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 10. trvalé bydliště na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 11. datum přijetí přihlášky

 12. požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětského klubu není právní nárok.

 

3. Další postup

Pokud bude Vaše dítě přijato k docházce, následně  Vám budou zaslány  podrobné informace a dokumenty na email.

-  přihláška + Informace o dítěti

-  Smlouva o péči o dítě (2x)

-  potvrzení lékaře o očkování

-  Provozní řád dětského klubu Klíček 

Rodiče dětí přijatých do Dětských skupin (Lístečky, Kvítka) navíc dodají potvrzení o zaměstnání a monitorovací list

 

Bez vyplněných a podepsaných dokumentů nebude Vaše dítě přijato.

 

4. Platba

Příspěvek za klub je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu.

Číslo učtu: 2600306491/2010, Fio banka, Praha 1

Specifický symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------

Cena DS je díky podpoře ESF ČR/MPSV nižší 

celotýdenní celodenní provoz 4100,- (8.00 /16.30hod) v ceně není zahrnuta strava

Vznik a provoz dětských skupin  - kluby: Lístky a Kvítka jsou podpořeny dotačním programem ESF ČR / MPSV, z Operačního programu zaměstnanost.

více ZDE

------------------------------------------

 školní rok 2021-2022 do lesní klub Poupata 

 jedná se o nedotovaný dopolední lesní klub spolku, certifikovaný od ALMŠ

třídenní provoz (od 8-13hod)  3400,- 

více informací ZDE

------------------------------------------

Členství ve spolku Rodinný klub Klíček z.s.

Dětský klub je zajišťován spolkem Rodinným klubem Klíček. Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, jsem rádi, pokud se rodiče stanou členy spolku. Celá myšlenka je zapojení samotných rodičů jak do fungování klubu, tak samotného spolku, aby tak mohli ovlivňovat náplň a činnosti klubu. Vítáme jakékoliv aktivity a pomoc.