Jak přihlásit dítě?

-------------------------------

1. Přihláška v době zápisů (duben 2019)

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo Rodinný klub Klíček, přijďte na informační schůzku 26.3. od 18.00h, zašlete po schůzce vyplněnou přihlášku do 14.4. na adresu spolku Rodinný klub Klíček z.s., Lázeňská 708/39, 25001 Brandýs nad Labem Stará Boleslav (sídlo spolku), či napište na klubklicek@gmail.com. Doporučujeme navštěvovat lesní klub Semínka, pro poznání prostředí a chodu Klíčku, navštívit nějaké akce Rodinného klubu Klíček, kde je možné pohovořit s koordinátory či lektory. 

Na školní rok 2019/2020 jsou celodenní kluby obsazeny stávajícími dětmi a dětmi navštěvujícími klub Poupata. Proto lze přihlášku podat pouze na dopolední klub Poupata.

2. Rozhodnutí o přijetí

Po ukončení zápisů obdržíte informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu.

O přijetí dětí rozhodují pedagogové klubu a zřizovatel (rada spolku) na základě přihlášky. Vyjádření o přijetí dítěte podáme do 30.4.2019

Přičemž pro přijetí dítěte je rozhodující:

 1. věk - zralost a samostatnost pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog)

 2. zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami a pozitivní vztah k životnímu prostředí

 3. předešlé zapojení do aktivit klubu (akce, brigády..) a navštěvování klubu (Poupata, Semínka)

 4. zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte

 5. kapacita dětského klubu a model docházky

 6. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 7. sourozenci – mají přednost

 8. seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 9. trvalé bydliště na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 10. datum přijetí přihlášky

 11. požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětského klubu není právní nárok.

 

3. Další postup

Pokud bude Vaše dítě přijato ke vzdělávání, 2x vytisknete, vyplníte a podepíšete dokumenty, které Vám budou zaslány koordinátorem klubu na Váš email společně s informací o přijetí.

-  Smlouva o péči o dítě

-  Informace o dítěti (příloha č.1) - potvrzení lékaře

-  Provozní řád dětského klubu Klíček (příloha č.2)

Rodiče dětí přijatých do Dětských skupin (Lístečky, Kvítka) navíc potvrzení o zaměstnání

Tyto dokumenty odevzdáte na adrese dětského klubu pedagogovi či zašlete nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu. Obratem Vám budou předány dokumenty opatřené podpisem statutárního orgánu sdružení.

 

4. Platba

Příspěvek za klub je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu.

Číslo učtu: 2500570033/2010, Fio banka, Praha 1

Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------

Cena DS je díky podpoře ESF ČR/MPSV nižší 

Vznik a provoz dětských skupin  - kluby: Lístečky a Kvítka jsou podpořeny dotačním programem ESF ČR / MPSV,z Operačního programu zaměstnanost.

------------------------------------------

145 Kč/den  - Poupata

Číslo účtu: 2600306491/2010  Fio banka, a.s, Praha 1

Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------------------

Členství ve spolku Rodinný klub Klíček

Dětský klub je zajišťován spolkem Rodinným klubem Klíček. Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, jsem rádi pokud se rodiče stanou členy spolku. Celá myšlenka je zapojení samotných rodičů jak do fungování klubu, tak samotného spolku a mohou tak ovlivňovat náplň a činnosti klubu. Vítáme jakékoliv aktivity a pomoc.

 

Dokumenty:

Přihláška ZDE   - Dětské skupiny - Dětský klub Klíček 1 a 2

  Přihláška - Dopolední Poupata