Jak přihlásit dítě?

Zápisy na šk.rok 2020/2021 více v sekci - Jak přihlásit dítě ZDE

Dětské skupiny 

 dopolední klub Poupata - ještě volné místa

 Pro začlenění do klubu doporučujeme předem navštěvovat lesní klub Semínka, pro poznání prostředí a chodu Klíčku, navštěvovat akce Rodinného klubu Klíček, kde je možné pohovořit s koordinátory či lektory a stát se členem klubu.

 

Pro školní rok 2020/2021 máme veřejné zápisy. Zápis je již uzavřen.

Registrace byla do 10.4.2020. 

Vyjádření o přijetí/nepřijetí budeme zasílat emailem do 30.4.

 

Klub Semínka

klub Semínka je toto pololetí zrušen. 

 

Lesní družina Letokruhy

Registrace na druhé pololetí 2019/2020 do lesního klubu Letokruhy pro školní děti stále možná. ZDE 

 

-------------------------------

1. Registrace do DS (do 10.4. 2020) - uzavřena

Na docházku pro školní rok 2020/2021 do dopoledního klubu Poupata jako náhradníci se přihlašujte přes registrační formulář  ZDE

 

2. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel (rada spolku) s lektory klubu, na základě registrace a stanovených kritérií. 

Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte podáme do 30.4.2020 formou emailu. 

 

Pro docházku do Dětských skupin je nutné:

1.  doložit řádné očkování dítěte od pediatra

2.  doložit potvrzení o postavení na trhu práce 

 

Přičemž pro přijetí dítěte je pro nás rozhodující:

 1. věk - zralost a samostatnost pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog)

 2. zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními MŠ a ztotožnění s filozofií klubu Klíček 

 3. předešlé zapojení do spolkových aktivit klubu (akce, brigády..) a navštěvování klubu (Poupata, Semínka)

 4. zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte

 5. kapacita dětského klubu a model docházky

 6. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 7. sourozenci – mají přednost

 8. seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 9. trvalé bydliště na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 10. datum přijetí přihlášky

 11. požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětského klubu není právní nárok.

 

3. Další postup

Pokud bude Vaše dítě přijato k docházce, následně  Vám budou zaslány  podrobné informace a dokumenty na email.

-  přihláška + Informace o dítěti

-  Smlouva o péči o dítě (2x)

-  potvrzení lékaře o očkování

-  Provozní řád dětského klubu Klíček 

Rodiče dětí přijatých do Dětských skupin (Lístečky, Kvítka) navíc dodají potvrzení o zaměstnání a monitorovací list

 

Bez vyplněných a podepsaných dokumentů nebude Vaše dítě přijato.

 

4. Platba

Příspěvek za klub je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu.

Číslo učtu: 2600306491/2010, Fio banka, Praha 1

Specifický symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------

Cena DS je díky podpoře ESF ČR/MPSV nižší 

celotýdenní celodenní provoz 4100,- (7.30-8.00 /16.30hod) v ceně není zahrnuta strava

Vznik a provoz dětských skupin  - kluby: Lístky a Kvítka jsou podpořeny dotačním programem ESF ČR / MPSV, z Operačního programu zaměstnanost.

------------------------------------------

 nedotovaný dopolední klub Poupata ( na rok 2020/2021) - 4400,- celotýdenní provoz od 8-13hod) v ceně není zahrnuta strava

Číslo účtu: 2600306491/2010  Fio banka, a.s, Praha 1

Specifický symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------------------

Ceník na 2020/2021 - ZDE

Členství ve spolku Rodinný klub Klíček z.s.

Dětský klub je zajišťován spolkem Rodinným klubem Klíček. Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, jsem rádi pokud se rodiče stanou členy spolku. Celá myšlenka je zapojení samotných rodičů jak do fungování klubu, tak samotného spolku a mohou tak ovlivňovat náplň a činnosti klubu. Vítáme jakékoliv aktivity a pomoc.