Jak přihlásit dítě?

Zápisy na šk.rok 2024/2025 

Den otevřené branky v Klíčku
 
Pro zájemce o dětské skupiny s nástupem od září 2024
 

v pátek 19.4. od 15.30 hodin na spodní zahradě u ohniště

můžete poznat naše lektorky, seznámit se se zázemím klubu a našim pedagogickým přístupem 

 

Pro děti jsme připravili několik zábavných stanovišť
 •  Zahrádka: Stanoviště, kde děti mohou sázet semínka, která pak můžete chodit pozorovat a podělit se pak o úrodu! to je skvělý způsob, jak se seznámit s cyklem přírody
 •  Hry a pohyb: Stanoviště s houpacími sítěmi a překážkovou dráhou. Děti se mohou zadovádět a rozvíjet tak svou motoriku
 •  Písková kuchyňka: Zázemí s hrnci a lžícemi, lopatkami i autíčky. Děti mohou vařit pískové pokrmy a hostit rodiče:o)
 • Stanoviště ohniště - zde se můžete seznámit jak bezpečně pracujeme s riziky(oheň, lezení po stromech, práce s nářadím..)
Přijďte se s námi seznámit, zjistit více o naší lesní školce a strávit příjemné chvíle! 
Pokud chcete mít větší jistotu, rovnou prosím vyplňte předběžnou přihlášku v registraci níže -

Registrace k zápisu 2024/2025

 kapacita DS je omezená, dobíráme pouze místa po předškoláčcích (cca 10 míst).

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel (Rada spolku) s lektory klubu, na základě registrace a stanovených kritérií. 

Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte pošleme do 5. 5. 2024 formou emailu. 

 

Pro docházku do Dětských skupin je nutné:

1.  doložit řádné očkování dítěte od pediatra

2.  doložit potvrzení o postavení na trhu práce 

 

Přičemž pro přijetí dítěte je pro nás rozhodující:

 1. pokračování ve stávající skupině z minulého roku - pokračujícící smlouva

 2. věk - zralost a samostatnost pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog)

 3. soulad s ŠVP Klíčku, zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními MŠ a ztotožnění s filozofií klubu Klíček 

 4. předešlé zapojení do spolkových aktivit klubu (akce, brigády..) a navštěvování klubu (Poupata, Semínka)

 5. zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte

 6. kapacita dětské skupiny a model docházky

 7. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 8. sourozenci – mají přednost

 9. seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 10. trvalé bydliště na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 11. datum přijetí přihlášky

 12. požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětské skupiny není právní nárok.

 

3. Další postup

Pokud bude Vaše dítě přijato k docházce, následně  Vám budou zaslány  podrobné informace a dokumenty na email.

-  přihláška + Informace o dítěti

-  Smlouva o péči o dítě (2x)

-  potvrzení lékaře o očkování

-  Plán výchovy a péče a vnitřní řád dětského klubu Klíček 

-  Potvrzení o zaměstnání 1 rodiče

Bez vyplněných a podepsaných dokumentů nebude Vaše dítě přijato.

 

4. Platba

Příspěvek za klub je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu.

Číslo učtu: 2600306491/2010, Fio banka, Praha 1

Specifický symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------

Cena DS je částěčně financována z příspěvku MPSV na DS

Celotýdenní celodenní provoz od 1.9.2024 7000,-/měs. (7.45 /16.30hod) v ceně není zahrnuta strava. Dětem, které ještě nemají k 1.9.2024 3 roky, platí školkovné 5000,-/měs.

více ZDE

------------------------------------------

Členství ve spolku Rodinný klub Klíček z.s.

Dětské skupiny jsou zajišťovány spolkem Rodinným klubem Klíček z.s. Vzhledem k tomu, že klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, jsem rádi, pokud se rodiče stanou členy spolku. Celá myšlenka je zapojení samotných rodičů jak do fungování klubu, tak samotného spolku, aby tak mohli ovlivňovat náplň a činnosti klubu. Vítáme jakékoliv aktivity a pomoc.