Jak přihlásit dítě?

Zápisy na šk.rok 2022/2023 již proběhly

 • Dětské skupiny Lístky a Kvítka
 • Dopolední klub Poupata 
 •  

1. Registrace - pošleme po vyžádání emailem na klubklicek@gmail.com

 kapacita DS již naplněna, volná místa do lesního klubu Poupata

2. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel (Rada spolku) s lektory klubu, na základě registrace a stanovených kritérií. 

Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte pošleme do 5. 6. 2022 formou emailu. 

 

Pro docházku do Dětských skupin je nutné:

1.  doložit řádné očkování dítěte od pediatra

2.  doložit potvrzení o postavení na trhu práce 

 

Přičemž pro přijetí dítěte je pro nás rozhodující:

 1. pokračování ve stávající skupině z minulého roku

 2. věk - zralost a samostatnost pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog)

 3. zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními MŠ a ztotožnění s filozofií klubu Klíček 

 4. předešlé zapojení do spolkových aktivit klubu (akce, brigády..) a navštěvování klubu (Poupata, Semínka)

 5. zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte

 6. kapacita dětské skupiny a model docházky

 7. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 8. sourozenci – mají přednost

 9. seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 10. trvalé bydliště na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 11. datum přijetí přihlášky

 12. požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětské skupiny není právní nárok.

 

3. Další postup

Pokud bude Vaše dítě přijato k docházce, následně  Vám budou zaslány  podrobné informace a dokumenty na email.

-  přihláška + Informace o dítěti

-  Smlouva o péči o dítě (2x)

-  potvrzení lékaře o očkování

-  Plán výchovy a péče a vnitřní řád dětského klubu Klíček 

Rodiče dětí přijatých do Dětských skupin (Lístky, Kvítka) navíc dodají potvrzení o zaměstnání 

 

Bez vyplněných a podepsaných dokumentů nebude Vaše dítě přijato.

 

4. Platba

Příspěvek za klub je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do klubu.

Číslo učtu: 2600306491/2010, Fio banka, Praha 1

Specifický symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

------------------------------

Cena DS je částěčně financována dotací z MPSV

celotýdenní celodenní provoz 5900,- (8.00 /16.30hod) v ceně není zahrnuta strava

Opět bude možnost odpisu daně (čisté školkovné pak vychází 4.280,- Kč).

více ZDE

------------------------------------------

 školní rok 2022-2023 do lesní klub Poupata 

 jedná se o nedotovaný dopolední lesní klub spolku, certifikovaný od ALMŠ

třídenní provoz (od 8-13hod) - 4100,-

více informací ZDE

------------------------------------------

Členství ve spolku Rodinný klub Klíček z.s.

Dětský klub je zajišťován spolkem Rodinným klubem Klíček. Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, jsem rádi, pokud se rodiče stanou členy spolku. Celá myšlenka je zapojení samotných rodičů jak do fungování klubu, tak samotného spolku, aby tak mohli ovlivňovat náplň a činnosti klubu. Vítáme jakékoliv aktivity a pomoc.