Lesní klub LETOKRUHY

Lesní klub Letokruhy je ve vlastních prostorách s možností využití zahrad Klíčku a blízkého okolí, každý den po celé odpoledne.
Pod vedením Petra Pištěka, Lucie Krišákové a Petra Sedláčka.
 

Registrace do lesního klubu ZDE (školní rok 2022/2023 již nebude otevřen)

 

 

Informace - pravidla 

 

Po škole rovnou do přírody! Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

 

Letokruhy: Vyjadřují to jak rosteme, ukazují, jak se měníme v čase a odkazují k stromům, lesu a přírodě. Letokruhy je název naši lesní družiny.

 

Po škole rovnou do přírody! Scházet se budeme v prostředí krásné zahrady Staroboleslavské rezidence, kde sídlí Klíček. Nebudeme ale zůstávat jenom tam. Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

Cíl klubu Letokruhy: činnost klubu Letokruhy navazuje na další programy klubu Klíček. Budeme se snažit podpořit v dětech vztah k okolní přírodě, vést je k odpovědnosti za životní prostředí, rozšířit poznatky, které si přinesou ze školy, a učit je chápat je v souvislostech. Na respektu k přírodě se budeme učit i respektu k dalším lidem a k sobě samým.


Pro koho: Klub je určena primárně dětem od druhé do páté třídy 1. ZŠ. Bude bavit všechny děti, které jsou zvídavé, mají chuť lépe poznat své okolí, zahrát si zajímavé hry, propojit poznatky ze školy se zážitky z přírody, zapojit se do environmentálních programů a poznat nové kamarády.

Kdy: Letokruhy budou probíhat pravidelně, vždy v pondělí  - pátek od 12 - 18 hodin. Sraz dětí bude na zahradě Klíčku.  Vyzvedávání dětí po skončení družiny probíhá na zahradě Klíčku nejpozději  v 17:50 hodin rodiči nebo osobou rodiči předem nahlášenou.


Program: Děti mají prostor pro volnou hru a aktivity, při kterých se odreagují. Vedle toho, dětem nabízíme aktivity zaměřené na různé typy činností - sportovní, výtvarné, enviromentálně zaměřené atd. Vytváříme tak alternativu k zájmovým kroužkům.

Tento koncept je alternativou pro zájmové kroužky, na které je děti často nutné dopravovat.

Klub Letokruhy má být dostupným, bezpečným a zajímavým prostředím, místem otevřené komunikace mezi dětmi, lektory a rodiči.

Klub Letokruhy otevřen 1.9.2018 za podpory dotace z ESF operačního programu zaměstnanost. 
Od 1.9.2021 je klub dotován v dalším navazujícím projektu pod názvem Klub Letokruhy II s číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922
 
Děkujeme MAS Střední Polabí za pomoc s žádostí a získání podpory ESF, díky které můžeme klub provozovat. 
kontakty:

Mobil:  606 268 426
 
 
Provoz družiny je podpořed ESF CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015922