LESNÍ DRUŽINA LETOKRUHY

Lesní družina Letokruhy bude na školní rok 2018/2019 ve svých vlastních prostorách s možností využití zahrad Klíčku a blízkého okolí, každý den po celé odpoledne!
Pod vedením Jiřího Zradičky https://youtu.be/9RBazxBmCSk

Bc.Jirka Zradička je lektor, volnočasový pedagog, bubeník a spisovatel. Má za sebou zkušenosti s vedením klubu pro mládež a různých kroužků v MDDM Čelákovice, tři a půl roku pracoval v alternativní škole Livingston jako vychovatel v družině, lektor a asistent rodilých mluvčí. Několik měsíců sbíral zkušenosti ve ScioŠkolách na Praze 6 a Praze 11.

S dětmi rád hraje hry, bubnuje, vypráví si příběhy a tvoří všechno možné.

 

Předběžná registrace do lesní družiny Letokruhy ZDE

 
 
 

-----------------

Informace - pravidla 

 

Po škole rovnou do přírody! Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

 

Letokruhy: Vyjadřují to jak rosteme, ukazují, jak se měníme v čase a odkazují k stromům, lesu a přírodě. Letokruhy je název naši lesní družiny.

 

Po škole rovnou do přírody! Scházet se budeme v prostředí krásné zahrady Staroboleslavské rezidence, kde sídlí Klíček. Nebudeme ale zůstávat jenom tam. Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

Cíl lesní družiny: činnost lesní družiny navazuje na další programy klubu Klíček. Budeme se snazit podpořit v dětech vztah k okolní přírodě, vést je k odpovědnosti za životní prostředí, rozšířit poznatky, které si přinesou ze školy, a učit je chápat je v souvislostech. Na respektu k přírodě se budeme učit i respektu k dalším lidem a k sobě samým.


Pro koho: lesní družina je určena primárně dětem od třetí do páté třídy 1. ZŠ. Bude bavit všechny děti, které jsou zvídavé, mají chuť lépe poznat své okolí, zahrát si zajímavé hry, propojit poznatky ze školy se zážitky z přírody, zapojit se do environmentálních programů a poznat nové kamarády.

Kdy: lesní družina bude probíhat pravidelně, vždy v pondělí  - pátek od 12 - 18 hodin. Sraz lesní družiny bude na zahradě Klíčku. Děti ze škol ve Staré Boleslavi budou převedeny od jídelny/družiny dle dohody. Vyzvedávání dětí po skončení družiny probíhá na zahradě Klíčku nejpozději  v 17:50 hodin rodiči nebo osobou rodiči předem nahlášenou.


Program: Bude sestaven tak, aby co nejvíc zohlednil potřeby a zájmy dětí. Děti budou mít prostor pro volnou hru a aktivity, při kterých se odreagují. Vedle toho dětem nabídneme aktivity zaměřené na různé typy činností - sportovní, výtvarné, enviromentálně zaměřené atd. Rádi bychom touto cestou vytvořili alternativu k zájmovým kroužkům.

Tento koncept je alternativou pro zájmové kroužky, na které je děti často nutné dopravovat.

Klub Letokruhy má být dostupným, bezpečným a zajímavým prostředím, místem otevřené komunikace mezi dětmi, lektory a rodiči.


Plánované datum zahájení družiny je: 17. 9. 2018

 

Na fungování a provoz je zažádaná dotace u MAS Střední Polabí. Projekt prošel formální i věcnou kontrolou a  čekáme na konečné rozhodnuti ministerstva.

 V případě schválení podpory bude družina ZDARMA

 

V případě zájmu o lesní družinu prosíme o registraci ZDE

 
Fotky z minulého roku: https://jajafrancu.wordpress.com/2016/12/07/expedice-antarktida-2016-2017/
https://www.zonerama.com/jajafrancu/Album/2467019