Lesní klub LETOKRUHY

Lesní klub Letokruhy je ve vlastních prostorách s možností využití zahrad Klíčku a blízkého okolí, odpoledne od pondělí do středy. Dny jsou tématické.
Družina je pod vedením Petra Sedláčka.
 

Registrace do lesního klubu ZDE (školní rok 2022/2023)

Informace - pravidla 

 

Po škole rovnou do přírody! Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

 

Letokruhy: Vyjadřují to jak rosteme, ukazují, jak se měníme v čase a odkazují k stromům, lesu a přírodě. Letokruhy je název naši lesní družiny.


Cíl klubu Letokruhy: činnost klubu Letokruhy navazuje na další programy klubu Klíček. Budeme se snažit podpořit v dětech vztah k okolní přírodě, vést je k odpovědnosti za životní prostředí, rozšířit poznatky, které si přinesou ze školy, a učit je chápat je v souvislostech. Na respektu k přírodě se budeme učit i respektu k dalším lidem a k sobě samým.


Pro koho: Klub je určena dětem od první do šesté třídy ZŠ. Bude bavit všechny děti, které jsou zvídavé, mají chuť lépe poznat své okolí, zahrát si zajímavé hry, propojit poznatky ze školy se zážitky z přírody, zapojit se do environmentálních programů a poznat nové kamarády.

Kdy: Letokruhy budou probíhat Po, út, st od 12.30 - 16h

Pokud by byl zájem více dětí o převod ze ZŠ St. Bol., tak to budeme řešit


Program: 

Jednotlivé dny jsou tématicky zaměřené:
 
Pondělí - Deskové a venkovní dobrodružné/fantasy živé hry
- rozvoj logického myšlení a spolupráce
- klasické, kooperativní a strategické deskové hry
- venkovní hry (některé na pokračování) napojené na dobrodružný či fantasy příběh
 
Úterý - Zálesák
- základy orientace a přežití v přírodě
- tábornické dovednosti
- práce s mapou
- vaření na ohni či peci aj.
 
Středa - Sportovní odpoledne
- míčové a pohybové hry
- retro hry
- využití k aktivitám možností naší zahrady
 

Bohužel již skončila dotace z ESF operačního programu zaměstnanost a nová již vypsána nebude. Musíme upravit ceny, aby se pokryly alespoň náklady na lektora.

 

Ceník za pololetí:

Docházka 1den v týdnu - 1500 Kč

Docházka 2dny v týdnu -  2200 Kč

Docházka 3dny v týdnu - 3000 Kč

 
Přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/UA56f4yFrtjUs4n58
 
Lucie Valentová, koordinátor 777893270


Mobil:  606 268 426