Lesní klub LETOKRUHY

Lesní klub Letokruhy je ve vlastních prostorách s možností využití zahrad Klíčku a blízkého okolí, každý den po celé odpoledne.
Pod vedením Petra Pištěka, Anety Menouškové, Hedy Mixtajové.

Registrace do lesního klubu ZDE

 
 
-----------------

Informace - pravidla 

 

Po škole rovnou do přírody! Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

 

Letokruhy: Vyjadřují to jak rosteme, ukazují, jak se měníme v čase a odkazují k stromům, lesu a přírodě. Letokruhy je název naši lesní družiny.

 

Po škole rovnou do přírody! Scházet se budeme v prostředí krásné zahrady Staroboleslavské rezidence, kde sídlí Klíček. Nebudeme ale zůstávat jenom tam. Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

Cíl klubu Letokruhy: činnost klubu Letokruhy navazuje na další programy klubu Klíček. Budeme se snažit podpořit v dětech vztah k okolní přírodě, vést je k odpovědnosti za životní prostředí, rozšířit poznatky, které si přinesou ze školy, a učit je chápat je v souvislostech. Na respektu k přírodě se budeme učit i respektu k dalším lidem a k sobě samým.


Pro koho: Klub je určena primárně dětem od druhé do páté třídy 1. ZŠ. Bude bavit všechny děti, které jsou zvídavé, mají chuť lépe poznat své okolí, zahrát si zajímavé hry, propojit poznatky ze školy se zážitky z přírody, zapojit se do environmentálních programů a poznat nové kamarády.

Kdy: Letokruhy budou probíhat pravidelně, vždy v pondělí  - pátek od 12 - 18 hodin. Sraz dětí bude na zahradě Klíčku.  Vyzvedávání dětí po skončení družiny probíhá na zahradě Klíčku nejpozději  v 17:50 hodin rodiči nebo osobou rodiči předem nahlášenou.


Program: Děti mají prostor pro volnou hru a aktivity, při kterých se odreagují. Vedle toho, dětem nabízíme aktivity zaměřené na různé typy činností - sportovní, výtvarné, enviromentálně zaměřené atd. Vytváříme tak alternativu k zájmovým kroužkům.

Tento koncept je alternativou pro zájmové kroužky, na které je děti často nutné dopravovat.

Klub Letokruhy má být dostupným, bezpečným a zajímavým prostředím, místem otevřené komunikace mezi dětmi, lektory a rodiči.


Zahájení : 7. 9. 2020

 

Na fungování a provoz je zažádaná dotace u MAS Střední Polabí. Projekt byl schválen pod registračím číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009680

Děkujeme za pomoc s žádostí MAS Střední Polabí.

 

V případě zájmu o lesní klub prosíme o registraci ZDE

 
 
 

    

Bc. Aneta Menoušková - Ráda si hraju v přírodě a vyprávím pohádky. Nejsem velkým příznivcem moderních technologií, ale naučila jsem se s nimi pracovat, jelikož nám mohou i dobře pomáhat. Na jaře jsem si udělala i nějaké kurzy v této oblasti, ale také v oblasti prezentačních dovedností. V minulosti jsem působila jako vedoucí na příměstském táboře, kde jsem plánovala i veškeré aktivity pro děti a tato část práce mě také velmi baví. S PR, plánováním a koordinací různých událostí mám také své zkušenosti. Miluji a ctím přírodu, spím ráda sama v lese. Stále pracuji na svém osobním i duchovním rozvoji, momentálně intenzivně na rozvíjení svého hlasového potenciálu - vědomé práci s hlasem a dechem u Moniky Obermajerové. Od října nastupuji na víkendové studium Celostní medicíny.  Ráda sbírám a zpracovávám bylinky, také se stále učím něco nového o stromech a jejich životě... Jsem kreativní osobou, která ráda maluje, čte, píše básně a příběhy a patlá si z keramiky. Vše, co mě zajímá, se točí kolem přírody, umění, duchovním nauk, vzdělávání a rozvoje...Velmi ráda bych svou radost z přírody a své dovednosti předávala i těm malým tvárným bytostem. Mým snem je, aby svět byl lepším místem k žití, plný vědomých lidí. Práce s dětmi je pro mě něco skutečného, obohacujícího a velmi veselého.
 
 
Provoz družiny je podpořed ESF CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009680