LESNÍ DRUŽINA LETOKRUHY

Informace - pravidla

 

Po škole rovnou do přírody! Naše výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit.

 

Cíl lesní družiny: činnost lesní družiny bude navazovat na programy klubu Klíček. Cílem bude podpořit v dětech vztah k okolní přírodě, vézt je k odpovědnosti za životní prostředí, rozšířit poznatky, které si přinesou ze školy a učit je chápat je v souvislostech.

 

Pro koho: lesní družina je určena dětem 1. stupně ZŠ, pro děti, které jsou zvídavé, mají chuť lépe poznat své okolí, zahrát si zajímavé hry, propojit poznatky ze školy se zážitky z přírody, zapojit se do environmentálních programů a poznat nové kamarády.

 

Kdy: lesní družina bude probíhat pravidelně, vždy v pondělí od 13 do 16 hodin. Sraz lesní družiny bude na zahradě Klíčku. Děti ze škol ve Staré Boleslavi budou převedeny od jídelny/družiny dle dohody. Vyzvedávání dětí po skončení družiny probíhá na zahradě Klíčku nejpozději  v 16,15 rodiči nebo osobou rodiči předem nahlášenou.

Program: Celý měsíc nás vždy bude provázet 1 velké téma, které budeme zkoumat, zaznamenávat, aplikovat a prezentovat. Veškeré činnosti budou probíhat venku, na čerstvém vzduchu, případně v tee-pee.

Omluvy: v případě, že se dítě nemůže ve zvoleném dni zúčastnit programu lesní družiny Letokruhy (nemoc aj.), rodič omluví dítě co nejdříve telefonicky (stačí sms) na tel.: +420 777 876 470.

 

S sebou: program lesní družiny bude probíhat především venku a v tee-pee. Proto prosím zajistěte, aby byly děti dostatečně oblečené, měly pláštěnku a něco dobrého na zubJ.

 

Kontakt na lektorku: Bc. Radky Franců, tel.: +420 777 876 470.

Zahájení družiny je: 11. 9. 2017

Příspěvek: platba příspěvku se provádí 1x za 1/2 roku, do 7 dnů od zahájení docházky do klubu na účet 2600306491/2010. Variabilní symbol psát nemusíte, napište do poznámky Jméno dítěte + LD Letokruhy.

Cena za pololetí při docházce 1x týdně:

1 500 Kč

 

V případě zájmu o lesní družinu prosíme o registraci na REGISTRACE

 
Fotky z minulého roku: https://jajafrancu.wordpress.com/2016/12/07/expedice-antarktida-2016-2017/
https://www.zonerama.com/jajafrancu/Album/2467019