Dětský klub Klíček_2_Lístečky (4-6let)_Dětská skupina

27.07.2020 22:35

 Dětský klub Klíček 2_ Lístky - Celodenní lesní klub pro děti od 3 do 6 let  (7:45-16.30h)

legenda: lístky už mají svůj tvar i barvu, každý je jiný, jedinečný, společně tvoří korunu stromu

Děti:dovedou spolupracovat ve hře i v práci a komunikovat v kolektivu

-------------------------------------------------------------------------

Dětský klub Klíček_2 _Lístky

Dětská skupina:

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8:00 - 16.30h)

Vybudování a provoz DS je podpořen z ESF - OPZ

Registrační číslo:                  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016469

Doba realizace projektu:      1.9.2020– 28.2.2022 (provoz ale poběží do konce letních prázdnin)

Provozní řád ZDE

Plán výchovy a vzdělávání ZDE

Ceník ZDE

Přihláška ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dětský klub se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí

Základním principem dětského klubu je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.

Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.

Program klubu probíhá v  prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody (Hluchov, Houštka, Proboštská jezera,...)

 

Program dětského klubu vychází ze zkušeností lesních mateřských škol a klubů.

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU DĚTSKÉHO KLUBU:

 • individuální přístup ke každému dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou
 • environmentální výchova dětí
 • denní pobyt v přírodě, otužování, 1 den/dopoledne v týdnu – lesní školka, pravidelné lesní dny, lesní týden aj.
 • aktivní zapojování děti i rodičů do péče o své okolí (životní prostředí, památky, město)
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • snižování ekologické zátěže klubu
 • podporování udržitelného rozvoje komunity
 • zapojení rodičů a dětí do provozu klubu – péče o květiny, úklid okolí, lokální projekty
 • péče o klubová zvířata / dohoda s místním chovatelem na pravidelných návštěvách
 • hudební výchova – hra na Orffovy nástroje, bubnování, rytmická cvičení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály
 • Důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby a školkami ve městě (formou společných programů a akcí)
 • Zapojení základních a středních škol formou programů, přednášek či při pomoci s údržbou areálu. Domníváme se, že společná spolupráce a sdílení zkušeností v našem městě chybí a rádi bychom se pokusili naplnit toto propojení
 • Navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. pro občany našeho města.

   

V případě zájmu o přihlášení Vašeho dítěte do dětského klubu Klíček postupujte dleINFORMACÍ

 

 
----------------