Zápisy do r.k. Klíček z.s.

30.01.2019 16:48

Zápisy na šk.rok 2019/2020

 

Pro školní rok 2019/2020 budou veřejné zápisy formou registračního formuláře. Umístíme brzy na naše webové stránky k zápisům.

 

Nyní je možná registrace pro děti od 1,5 roku do 3 let na lesní klub Semínka a do lesního klubu Letokruhy pro školní děti

 

Kriteria přijetí do klubu Klíček:

Na přijetí dítěte do Dětské klubu Klíček není nárok.

 O přijetí dětí rozhoduje rada spolku a lektoři na základě přihlášky/zápisu a daných kritérií:

Přičemž pro přijetí dítěte je rozhodující především:

  • Ztotožnění obou rodičů s filozofií spolku 
  • pokračování v docházce (ze Semínek do dopoledního klubu, poté do celodenního klubu, dle kapacit)
  • věk, zralost, samostatnost a sebeobsluha dítěte 
  • zaměstnanost /nezaměstnanost rodičů – potřebnost umístění dítěte (pracující upřednostněni)
  • model docházky a kapacita jednotlivých klubů
  • komunitní nastavení - zapojení obou rodičů do spolkové činnosti (členové spolku, pomoc s organizací akcí, brigády, výpomoc)
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • sourozenci 
  • seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost (z dopoledního do celodenního klubu)
  • blízkost bydliště