SOUTĚŽ - MRAVENCI

Vyhodnocení ZDE 

---------------

Vyhlášení výsledků soutěže „Mravenčí stezka – soutěž pro dětské týmy“

 

V úterý 21. června 2016 v 10 hod. se v zámecké kapli v Brandýse nad Labem odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Mravenčí stezka“. S koncem října 2015 tuto osmiměsíční soutěž (říjen – květen) pro dětské týmy zahájil Rodinný klub Klíček, z.s. ve Staré Boleslavi, který získal v rámci grantů EVVO podporu od Středočeského kraje. Soutěže se z našeho okolí Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi zúčastnilo celkem 16 týmů složených z dětí předškolního věku a z 1. stupně ZŠ. Každý měsíc děti plnily úkoly, za které získávaly samolepky mravenců, které si lepily do svých vyrobených mravenišť.

Absolutní vítězové soutěže:

Mateřské školy

1.       Žabičky – MŠ Přístavní

2.       Berušky – MŠ Přístavní

Koťata – MŠ Dřísy

3.       Písnička – MŠ Dvořákova

4.       Skřítci z Lesní ulice – MŠ Tip Toes

Základní školy – 1. třídy:

1.       Mandala – KS Mandala

2.       Kocouři – ZŠ Dřísy

3.       Ferdové – ZŠ Na Výsluní

Zámecká kaple při vyhlašování ožila jako mraveniště, z dětí i přítomných dospělých čišelo nadšení a nikdo domů neodešel s prázdnou. Za každý tým promluvila královna/král, která/ý převzal/a cenu, což byly především výukové materiály „s mravenčí tématikou“.

V souvislosti s tímto grantem proběhla v rámci letošních oslav Dne Země 2016 přednáška myrmekologa prof. J. Frouze na brandýském zámku, veřejná výstava dětských výtvorů z mravenčí soutěže a fotografií ze života mravence ve Staroboleslavské rezidenci. Dalšími výstupy projektu budou brožura dobré praxe a vytvoření EVVO programu „Jak to chodí u mravenců“. Na září chystáme výlet za naučnou mravenčí stezkou u Hostinného. Více informací včetně výsledků soutěže a ukázek prací najdete na webových stránkách www.boleslavskyklicek.cz. Děkujeme všem za podporu, účast a nadšení při společné práci!

Projekt je financován Středočeským krajem pod záštitou náměstka hejtmana PhDr. et Bc. Marka Semeráda, MBA.

 
-------------------
Květen 2016

Poslední květnové úkoly byly tentokrát pouze dva. Nejdříve si každý člen týmu namaloval svoje mraveniště, které mělo představovat tzv. dceřiné mraveništi. Samolepky za dubnové úkoly děti tentokrát nelepili do společného mraveniště, ale právě do těchto dceřiných mravenišť.

Poslední úkol byl velmi „náročný“ Děti měly společně vytvořit umělé mraveniště tzv. formikárium a pokusit se nachytat do něho nějaké mravence. Všichni se s tímto úkolem poprali na výbornou. I když to určitě pro paní učitelky nebylo úplně jednoduché. Většina týmů vyrobila sádrové formikárium dle našeho návodu. Ale např. tým Písnička a Skřítci z Lesní ulice si vyrobili formikárium po svém.

 

Fotografie:

1 – Písnička MŠ Dvořákova

2 – Skřítci z Lesní ulice MŠ Tip Toes

3 – Mandala KS Mandala

 
--------------------
Duben 2016

V rámci prvního dubnového úkolu si děti vyrobily miniatlasy – malé knížečky s vybranými jarními rostlinami. A potom se vydaly na průzkum do přírody. Všechny týmy to velmi bavilo a někteří si dokonce vyrobily z nalezených rostlin herbář, např. tým Koťata z MŠ Dřísy, tým Žabiček a Berušek z MŠ Přístavní. Oceňujeme velmi hezkou práci s atlasy u týmu Písnička z MŠ Dvořákova.

Druhým úkolem bylo „uklidit“ mraveniště od nezvaných hostů. Děti se během tohoto úkolu seznámily s plošticí zákeřnicí, skákavkou, drabčíkem a leskňáčkem. S tímto úkolem si všichni velmi dobře poradily.

Poslední úkol byl zaměřen na mravence otrokáře. S tímto druhem mravence se děti seznámily během krátké pohádky. Dále měly za úkol ztvárnit libovolným způsobem, jak si představují útok mravenců otrokářů na mraveniště. Velmi nás překvapilo, že většina týmů útok zdramatizovala. Např. tým Skřítci z Lesní ulice z MŠ Tip Toes s.r.o. nebo tým Broučci z MŠ Dvořákova.

 

Fotografie:

1, Koťata MŠ Dřísy

2, Žabičky MŠ Přístavní

3, Berušky MŠ Přístavní

4, Mandala KS Mandala

5, Písnička MŠ Dvořákova

6, Kocouři ZŠ Dřísy

7, Ferdové ZŠ Na Výsluní

8, Mravenci z Žabky MŠ Pražská

9. Skřítci z Lesní ulice MŠ Tip Toes s.r.o.

10, Broučci MŠ Dvořákova

 

 
-------------------------

Březen 2016

První březnový úkol byl zaměřen na pozorování výrůstků na semínkách fialek pomocí lupy. Výrůstek mravenci totiž úplně zbožňují a odnáší semínka na nejrůznější místa, kde si na něm s chutí pochutnávají. Zbytek semínka, ale nechají bez povšimnutí ležet, a to potom při příznivých podmínkách vyklíčí a vyroste z něho nová fialka. Děti také měly za úkol semínka po prohlédnutí zasadit a vzorně se o ně starat. Děti tento úkol velmi bavil. Velmi nás zaujalo sázení semínek u týmu Žabičky z MŠ Přístavní, kteří si vyrobili květináč ve tvaru mravence.

Dalším úkolem byla hra na mravenčí švadleny – krejčíky zelené, kteří si svá hnízda sešívají pomocí svých larev z listů rostlin. Velmi zajímavě úkol zpracoval tým Koťat z MŠ Dřísy, který své larvy doslova zamaskoval k nepoznání.

V rámci dalšího úkolu se děti seznámily s mravenci, kteří obývají vnitřek rostlin. Na toto téma týmy měly nejprve projít bludištěm, který představoval hlízovitou rostlinu. Všichni si  s tímto  úkolem velmi dobře poradily. Tým Motýlci a Včeličky z MŠ Přístavní si dokonce podobné bludiště vytvořili ve třídě.

Posledním úkolem bylo vytvoření imaginárního stromu nebo keře s mravenčími domečky dle vlastní fantazie. Velmi vědecky postupoval tým Mandala, který vytvořil velmi zajímavý strom. Skřítci z Lesní ulice vytvořili hlízovité domečky, jejichž chodbičky byly vyryté do hlíny.

1-Kocouři ZŠ Dřísy

2-Žabičky MŠ Přístavní

3-Koťata MŠ Dřísy

4-Písnička MŠ Dvořákova

5-Motýlci MŠ Přístavní

6-Včeličky MŠ Přístavní

7-Mandala KS Mandala

8-Skřítci z Lesní ulice Tip Toes s.r.o.

Unor 2016
 
Vzhledem k jarním prázdninám jsme únorové úkoly pojali o něco méně náročněji. Nejprve jsme si
 
zahráli na chov mšic. Během hry se děti dozvěděly, jak se mravenci cíleně starají o mšice, a mšice jim
 
za to na oplátku poskytují sladkou medovinu. Mšice vždy představovaly dvě děti z týmu a medovinu
 
mravencům dávaly z malých lahviček v podobě sladkého sirupu. Nejvtipněji své lahvičky vyzdobila
 
„Mravenčí skupina“ ZŠ Sojovice – viz foto. Svoje mšicí lahvičky si také velmi pěkně vyzdobili např.
 
Koťata z MŠ Dřísy.
 
Dalším úkolem byla hra na živé medové soudky – mravenčí dělnice, které uschovávají medovici ve
 
svém zadečku a visí zavěšené na stropě komůrky. Týmy měly za úkol uspořádat závody ve visu na
 
čemkoli. Mile nás překvapilo, že spousta týmů si k visu přidala balonky nebo míčky, které
 
představovaly zadeček plný medovice. Jako odměnu si děti daly sladký lesní med, který včely „vyrábí“
 
z medovice mšic. Velmi pěkně se ochutnávání zhostil tým Berušek z MŠ Přístavní (viz foto).
 
Posledním úkolem bylo podle krátkého příběhu o mravencích rodu Atta namalovat či vytvořit
 
mraveniště s houbovými zahrádkami. Toto se všem týmům velmi povedlo. Některé týmy si dokonce
 
na toto téma zahráli hru (např. Skřítci z Lesní ulice z Tip Toes s.r.o.)
 
Fotky:
 
1, Mravenčí skupina ZŠ Sojovice
 
2, Koťata MŠ Dřísy
 
3, Broučci MŠ Dvořákova
 
4, Dubínci LMŠ Dubínek
 
5, Berušky MŠ Přístavní
 
6, Motýlci MŠ Dvořákova
 
7, Skřítci z Lesní ulice Tip Toes s.r.o
 

LEDEN 2016

Lednové úkoly byly zaměřené na zimování mravenců, potravu mravenců a zakládání nového mraveniště královnou včetně tvoření mravenčí porodnice. Tentokrát byly úkoly velmi náročné i na přípravu pro pedagogy. Děkujeme, že do soutěže dáváte tolik úsilí a energie, všichni máte velkou pochvalu!

Nejvíce se dětem líbila hra, ve které si zahrály na mravence, kteří musejí přečkat zimu. Týmy si nejprve vytvořily improvizované mraveniště. Některé týmy zvolily látkové mraveniště jako např. tým „Mravenčí skupina“ ze ZŠ Sojovice. Děti z týmu Berušek z MŠ přístavní si dokonce látkové mraveniště samy vyzdobily. Další týmy použily papírové kartony, např. tým Písnička z MŠ Dvořákova, a někteří dokonce použily stan, např. tým Mandala z KMS Mandala. A pak už mohla začít samotná hra na zimování.

Následovala další hra, a to „lovení“ mravenčí potravy a následná tvorba mravenčí svačiny. S tímto úkolem si všichni velmi dobře poradili. Nejvtipnější talíře měli Skřítci z Lesní ulice z MŠ Tip Toes s r.o.

Posledním úkolem bylo na motivy krátké pohádky vytvořit ze špejlí nové mraveniště. Někteří se do mravenčí role tak vžili, že špejle, které měly představovat jehličí, nosili v ústech – kusadlech :o) Například tým Kocouři ze ZŠ Dřísy nebo tým Mandala z KS Mandala. V rámci posledního úkolu bylo zadáno výtvarně ztvárnit mravenčí porodnici. Nejlepší práce měly týmy Berušek a Sluníček z MŠ Přístavní a Skřítků z Lesní ulice z MŠ Tip Toes s.r.o.

1-ZŠ Sojovice2 - Berušky MŠ Přístavní3 - Písníčka MŠ Dvořákova4 – KS Mandala5 -  MŠ Tip Toes s.r.o.6 – ZŠ Dřísy7 - MŠ Tip Toes s.r.o8 – Berušky MŠ Přístavní9 – Sluníčka MŠ Přístavní

 

Prosinec 2015

Prosincové úkoly byly zaměřeny na členy mravenčí rodiny, vývoj mravenců a život mravenčích dělnic.

 Děti měly nejprve za úkol vymalovat omalovánky jednotlivých členů mravenčí rodiny a potom si je nalepit do svého mraveniště. Dalším úkolem bylo libovolnou výtvarnou technikou vyrobit leporelo s názvem „Život mravenčí dělnice“, kde děti na jednotlivé stránky malovaly nejrůznější činnosti, které vykonává mravenčí dělnice. Překvapivě se tohoto úkolu lépe zhostily školky. Jedno z nejlepších leporel měl tým Broučků a Motýlků z MŠ Dvořákova. Tým Motýlků z MŠ Přístavní k leporelu ještě přidal krátký úvodní text (viz příloha). Skřítci z Lesní ulice a Kocouři ze ZŠ Dřísy si před samotným tvořením nejprve nastudovali „odbornou literaturu“ a až potom se pustili do tvoření.

Dalším úkolem byla pohybová hra, zaměřená na vývoj mravenců. Děti si nejdříve zahrály na vajíčko, larvu, kuklu a mladého mravence. Děti měly být na libovolné značce, která představovala mravenčí komůrku. Velmi nápaditě tento úkol pojali Skřítci z Lesní ulice, kteří jako komůrky použili malé bedýnky. Ostatní týmy použily např. stočená švihadla (MŠ Pražská) nebo molitanové kytičky (Motýlci z MŠ Přístavní). Týmy Motýlků a Berušek z MŠ Přístavní dokonce použily pro lepší představu jednotlivých vývojových stadií plastové modely vývoje mravence.

Posledním úkolem byla hra na kukly. Děti se měly celé omotat toaletním papírem – představovaly kukly a na pokyn pedagoga se měly „vylíhnout“ jako mladý mravenec. Tento úkol měl u dětí velký úspěch. Broučci z MŠ Dvořákova „zakuklili“ i paní učitelku. Některé týmy použily  místo toaletního papíru pruhy látky (např. KS Mandala, Kocouři ze ZŠ Dřísy). Neužili si sice tolik legrace při trhání papíru, ale chválíme je za ekologické smýšlení.

Život v jednom mraveništi

V malém mraveništi pod smrkem, zrovna odpočívala mravenčí královna, unavená po snášení vajíček. Pozorovala své mravenečky při lovu housenky, honu na slimáka, dojení mšice, při odnášení kukel ze sluníčka, hrající si mravenčí potěr a skoro už spala, když si všimla mravence, který místo aby hlídal, ležel pod kamenem a spal. Toho využil jeden rezavec a už už chňapal po kukle, když královna zavolala o pomoc. Z mraveniště vyběhli mravenci vojáci a vetřelce zahnali. Spáče vytáhli za tykadla a celou noc musel hlídat klidný spánek celého mraveniště.

Text: MŠ přístavní motýlci

--------------------------------------

ŘÍJEN  - listopad 2015

Prvním úkolem bylo vytvoření mraveniště z papíru, které má sloužit na nalepování mravenčích samolepek. Samolepky děti dostávají jako body (1bod =1 samolepka). Z kategorie ZŠ se s tímto úkolem nejlépe vypořádal tým "Mravenčí skupina" ze ZŠ Sojovice. Z kategorie MŠ nás velmi zaujalo zpracování týmu Broučci z MŠ Dvořákova. Oba týmy mraveniště doplnily i o mravenčí vajíčka a kukly.
 
Mezi úkoly na měsíc listopad bylo mimo jiné vytvořit model mravence. Hodnotili jsme  způsob zpracování, kreativitu, ale i anatomickou přesnost. Mnohým týmům dělalo problém správné umístění nohou. Jako nejlepší z kategorie ZŠ jsme vyhodnotili tým Mandaly z KS Mandala. Z kategorie MŠ nás velmi zaujal model mravence týmu "Mravenci z Žabky" z MŠ Pražská a týmu Žabiček z MŠ Přístavní.
 
Dále velmi chválíme tým "Mravenčí skupiny" z MŠ Sojovice, kteří si z vlastní iniciativy četli knihu "Rostlinopis", ve které děti velmi zaujal druh mravence, který spolupracuje s masožravou rostlinou - když masožravka sežere něco velkého, co by nemohla pozřít, tak přijdou mravenci a ukradnou jí to z kalichu, a tím jí vlastně zachrání (citace K. Přeučilové z pracovního listu). Dokonce k tomu namalovali obrázek. 
 
 --------------------------------------     

Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Děkujeme

--------------------------------------------    

  Soutěž je již plně obsazena!!

Soutěž Mravenčí stezkou – přihlaste se a dozvíte se zajímavosti o mravenčím životě.

Podrobná pravidla soutěže - prostudujte si je prosím, než začnete pracovat na úkolech.

Termín: říjen 2015 – květen 2016,

Kategorie:  MŠ | 1. třída ZŠ

Velikost týmů: jedna školní třída
Více informací: tel:723 512 756, email:mravenci@rodinnyklubklicek.cz

Přihláška