Informace o nás

Jsme občanské sdružení (spolek), které vzniklo v roce 2012 především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s  dětmi s důrazem na udržitelný rozvoj, a hlavně v souladu s přírodou. Hlavní důraz klademe na maximální trávení volného času dětí v přírodě "za každého počasí" a s tím spojené získávání zážitků a prožitků. Prostory klubu a zkušení lektoři k tomu dávají nespočet možností. Od roku 2018 jsme certifikovaný lesní klub od ALMŠ. Dokument o lesních školkách - https://youtu.be/qOLOoJLBQ6M. Od roku 2021 jsme také certifikovaná Ukázková Přírodní zahrada a Živá zahrada.

https://www.lesnims.cz/pro-rodice.html

Pro zapojené rodiče do klubu Klíček nabízíme docházku do klubu i pro jejich děti- 

Zajištujeme:

Dětský klub Klíček s celodenní docházkou (od 3-6 let) - 2 dětské skupiny

klub Semínka (pro děti s rodiči od 1.5 let-3 let)

klub Letokruhy

 

Očekáváme: rodiče, kteří využíjí zajištěných služeb našeho klubu, se stávají součástí komunity, která organizuje pravidelné akce a program pro děti a rodiče i z široké veřejnosti. Forma zapojení je dle možností každého,případné členství ve spolku může setrvat i po dokončení docházky dítěte. Potřeba je se i zapojovat při zvelebování a údržbě zahrad a prostor klubu formou brigád. Očekáváme také, přijetí našeho konceptu, přístupu a pravidel, které vychází jednak z konceptu lesních školek, ale i z naší 10ti leté praxe a naší vize, jakým směrem chceme klub a děti v něm vést. Vycházíme z filozofie lesních MŠ, pracujeme s metodami prožitkového učení, zážitkové pedagogiky a s environmentální výchovou,s respektujícím přístupem  k přírodě i člověku.

ŠVP_2023 .docx.pdf (768,6 kB)  

 

Naší další činností spolku jsou: 

Environmentální programy pro MŠ a ZŠ

Kroužky pro děti -   kroužky v rámci klubu Letokruhy

Mykokroužek Klíček pro dospělé

Kulturní a společenské akce ( Zahradní slavnost, Masopust,  Svatováclavský jarmark, Sv.Martin..)

Workshopy, přednášky

Příměstské tábory

Zvelebování prostor - venkovní divadélko, komunitní pec na chleba, geostezka..

spolupráce s alternativními školami a jinými LMŠ-  Záškola, Boreček, Kompas apod.

Projekty- přírodní zahrada, Gengel, Živá zahrada, permakultura - fotky ze zahrady  z roku 2021 ZDE a ZDE

a další..

 

vycházíme z konceptu Lesních mateřských škol

lektoři jednají v souladu s :

eticky_kodex_web.pdf (1062936)

splňujeme:
standardy_kvality_web.pdf (1532658)

 více https://www.lesnims.cz/pro-rodice.html

mapka Klíček.pdf (386915)