Informace o nás

Jsme občanské sdružení (spolek), které vzniklo v roce 2012 především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, a hlavně v souladu s přírodou. Hlavní důraz klademe na maximální trávení volného času dětí v přírodě a s tím spojené získávání zážitků a prožitků. Prostory klubu k tomu dávají nespočet možností.

Pro zapojené rodiče do klubu Klíček nabízíme docházku do klubu i pro jejich děti- 

Zajištujeme:

Dětský klub Klíček s celodenní docházkou (od 3-6 let) - 2 dětské skupiny

Lesní klub (pro děti s rodiči od 1.5 let)

Klub Poupata - dopolední klub s rozšířením  (děti od 3 do 4 let)

 

Naší další činností spolku jsou: 

Environmentální programy pro MŠ a ZŠ

Lesní družina Letokruhy

Kroužky pro děti 

Přednášky na různá témata

Kulturní a společenské akce (Den Země, Masopust, Mikuláš, Svatováclavský jarmark, Sv.Martin..)

Workshopy 

odpolední či večerní akce pro celé rodiny, výlety i víkendové pobyty pro děti.

Tábory

Zvelebování prostor - venkovní divadélko, komunitní pec na chleba, geostezka..

Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

spolupráce s alternativními školami - komunitní škola Mandala, Záškola, gymnázium Přírodní škola apod.

a další..