Informace o nás

Jsme občanské sdružení (spolek), které vzniklo v roce 2012 především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, a hlavně v souladu s přírodou. Hlavní důraz klademe na maximální trávení volného času dětí v přírodě "za každého počasí" a s tím spojené získávání zážitků a prožitků. Prostory klubu a zkušení lektoři k tomu dávají nespočet možností. Od roku 2018 jsme certifikovaný lesní klub od ALMŠ. Dokument o lesních školkách - https://youtu.be/qOLOoJLBQ6M

https://www.lesnims.cz/pro-rodice.html

Pro zapojené rodiče do klubu Klíček nabízíme docházku do klubu i pro jejich děti- 

Zajištujeme:

Dětský klub Klíček s celodenní docházkou (od 4-6 let) - 2 dětské skupiny

klub Semínka (pro děti s rodiči od 1.5 let-3 let)

Klub Poupata - dopolední klub  (děti od 3 do 5 let)

 

Očekáváme: rodiče, kteří využíjí zajištěných služeb našeho klubu, se stávají součástí komunity, která organizuje pravidelné akce a program pro děti a rodiče i z široké veřejnosti. Forma zapojení je dle možností každého člena, členství v klubu může setrvat i po dokončení docházky dítěte. Nutností je se i zapojovat při zvelebování a údržbě zahrad a prostor klubu formou brigád. Očekáváme také, přijetí našeho konceptu, přístupu a pravidel, které vychází jednak z konceptu lesních školek, ale i z naší 6ti leté praxe a naší vize, jakým směrem chceme klub a děti v něm vést. Vycházíme z filozofie lesních MŠ, pracujeme s metodami prožitkového učení, zážitkové pedagogiky a s environmentální výchovou,s respektujícím přístupem  k přírodě i člověku.

ŠVP 2019 - ŠVP_2019.pdf (810008)

Naší další činností spolku jsou: 

Environmentální programy pro MŠ a ZŠ

Lesní klub Letokruhy, Lesní den

Kroužky pro děti - turistický, Elkonin, muzikoterapie

Přednášky na různá témata

Kulturní a společenské akce (Den Země, Masopust, Mikuláš, Svatováclavský jarmark, Sv.Martin..)

Workshopy 

odpolední či večerní akce pro celé rodiny, výlety i víkendové pobyty pro děti.

Tábory

Zvelebování prostor - venkovní divadélko, komunitní pec na chleba, geostezka..

Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

spolupráce s alternativními školami - komunitní škola Mandala, Záškola, gymnázium Přírodní škola apod.

a další..

vycházíme z konceptu Lesních mateřských škol

lektoři jednají v souladu s :

eticky_kodex_web.pdf (1062936)

splňujeme:
standardy_kvality_web.pdf (1532658)

 více https://www.lesnims.cz/pro-rodice.html 

 

mapka Klíček.pdf (386915)