Náš tým

Organizační tým klubu Klíček

Rodinný klub Klíček je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem rozvoje aktivit občanů města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to především ve staroboleslavské části města. Zaměstnanci a členové spolku mají celou řadu zkušeností jak v oblasti vzdělávání, výchovy, ekovýchovy, vedení zájmových kroužků a také řízení projektů či psychologie, a hlavně jim nechybí nadšení pro práci s dětmi. Dětský klub by se rád profiloval pozitivním vztahem dětí k přírodě a svému okolí, především formou aktivních prožitků a vlastními zkušenostmi. Dětský klub Klíček je členem Asociace lesních mateřských škol.

 

Mgr. Milan Zuna Ph.D – předseda klubu – koordinace klubu

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru hospodaření s přírodními zdroji a Geochemie životního prostředí. Od roku 2006 se podílí na vytváření a auditování systémů environmentálního managementu českých škol. Zkušenosti z práce s dětmi: dětské tábory, tábory pro děti s kombinovaným postižením, kantor environmentálních programů, spolupráce s ekologickou organizací TEREZA na projektu Ekoškola, spolupráce na projektu Zelená univerzita, vedení dětských kroužků. Více jak 8 let pracoval se systémy environmentálního managementu. Absolvoval kurz pro lesní mateřské školy. Má zkušenosti s vedením neziskových organizaci – OS občanů BnL, fotoklubu BrandoBol. V současné době pracuje jako odborný vědecký pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Vedl kroužek Mladého vědce a tábory v Klíčku. Krom toho všeho se rád toulá po horách,leze na skály, fotografuje a mnoho dalšího na co nemá už čas:o).

Bc. Petra Zunová – koordinace spolku a DS, PR

Po gymnáziu vystudovala obor ergoterapie na 1. Lékařské fakultě UK. 5 let má praxi na rehabilitačním oddělení na Psychiatrické klinice VFN, (součástí je i dětský stacionář). Součástí profese je vedení skupinových i individuálních terapií využívající krom jiné i výtvarné, kreativní tvorby a práce s hlínou. Má několikaleté zkušenosti s vedením letních táborů nejen pro zdravé, ale i pro děti s kombinovaným postižením. Absolvovala různé kurzy výtvarných technik. Kurz Respektovat, být respektován a kurz pro lesní mateřské školy. Od září 2013 vedla lesní klub pro maminky s dětmi, dopolední klub Poupata a tábory pro dívky v Klíčku. Zajímá se o alternativní vzdělávání a výchovu dětí. Obdivuje a zkoumá přírodu, učí se její přirozenosti a síle. Sbírá bylinky, vaří a tvoří hlavně z přírodnin. Ráda oživuje naše tradice a zvyky a vymýšlí akce pro děti. Všude kde je, je i mladší syn František. Starší Vojtíšek je v domacím učení a navštěvuje komunitní školu Mandala. Nyní je její snahou rozšíření nabídky vzdělání i v možnosti druhého stupně ZŠ v alternativním směru. 

 

Mgr. Aneta Hýblová Skaláková lektor Lístky – lektor environmentálních programů

Pedagogické vzdělání získala na Přírodovědecké fakultě v oboru učitelství biologie. Se vzděláváním dětí a mládeže má celou řadu zkušeností především jako pedagog, vedoucí vzdělávacích programů a lektor ekovýchovy pro předškoláky v ZOO Hodonín. V neziskovém sektoru působila jako pedagog volného času v MDDM v Uherském Hradišti. Na přírodovědném centru učila a vytvářela environmentální výukové programy pro všechny věkové kategorie i pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Vedla celou řadu zájmových kroužků a výukových programů pro předškolní děti, např. klub dětí a maminek, angličtina, tanec, přírodovědný kroužek, dinosauři atd. Podílela se na výuce na školách v přírodě. Organizační zkušenosti má jako hlavní vedoucí letních táborů a organizací osvětových akcí a projektových dnů se zaměřením na přírodu a životní prostředí (např. Dny Země, Dny stromů, Dny bez aut aj). Absolvovala letní školu pro lesní pedagogy a kurz Respektovat a být respektován. V Klíčku je hlavním pedagogem od roku 2013. Kromě toho vytváří a vede přes 20 environmentálních programů a projektové soutěže z grantů EVVO pro MŠ a ZŠ.  

Naďa Votrubová – lektor  - Lístky

Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou v oboru vychovatel se zaměřením na estetiku. Praxi získala jako vedoucí oddělení estetiky v domě dětí a mládeže v Čelákovicích, především při zajišťování výtvarných, divadelních, literárních, pěveckých a tanečních soutěží. Vztah ke knihám a umění získala jako knihovnice městské knihovny. Má celou řadu zkušeností při vedení a organizování dětských táborů. Získané zkušenosti uplatnuje při tanečních a pohybových hrách, zahrádkaření s dětmi, poznávání přírody, osvojování říkanek a rozvíjení vztahu ke knihám a umění, vede keramiku pro děti. Absolvovala kurz Tvoříme společně. Jako pedagog působí v Klíčku v Lístkách od roku 2013. 

Petra Gregorová Šebková - lektorka v DS2

Po absolvování  SOŠ zahradnické Mělník, působila jako aranžérka. Poté přešla do rodinné firmy. Po mateřské dovolené ji to stále více táhlo k dětem. Ráda organizuje program pro děti i dospělé. Po absolvování kurzu Chůva pro děti, začala pracovat v Klíčku. Ráda cestuje, zajímá se o ekologii, životní prostředí, zdravý životní styl o tradice a okrajově  i o psychologii. Hraje divadlo v ochotnickém spolku Klika.

Ing. Pavla Nováková – lektor – pedagog

Vystudovala obor Zájmové chovy zvířat se specializací na chov a ochranu exotických zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze, kde současně také dokončuje rozšiřující kurz Učitelství odborných předmětů. Kromě toho, že je vášnivý ekolog, zajímá se o přírodní medicínské směry a je certifikovaným výživovým poradcem. Více jak 2,5 roku působila jako soukromá chůvička dětí v několika stálých rodinách a 1,5 roku v občanském sdružení LESTARI. Preferuje respekt a partnerský přístup k dětem a umí nakreslit snad každé zvířátko :-)

Mgr. Kateřina Přeučilová  – lektor - pedagog, logopedie, Elkonin, předškolní příprava - Hejného metoda 

 (velmi) speciální pedagožka a amatérská experimentální zahradnice. V Klíčku lektorka ve skupině Kvítka, kroužek logopedie a trénink jazykových schopností dle Elkonina. Po několikaletém působení na speciálních školách (rehabilitační třída, logopedická třída), rodičovských dovolených (Dan a Bětka) a krátkém nahlédnutí do základní školy, jsem vyrazila alternativní stezkou směr Klíček, kde není nouze o dobrodružství. Inspiraci  hledám leckde, i na letních školách pro pedagogy (letos v Poděbradech: živá zahrada, Elkonin, Hejného matematika, košíkaření). Hlavní pedagogický cíl: aby děti věděly, proč je dobré netrhat broučkům nožičky.

Michaela Dědečková – lektor Kvítka

Pedagogickou praxi s dětmi získala jako učitelka v mateřské školce pro zrakově postižené, kde působila více jak 2 roky. Další 2 roky působila ve stacionáři pro autistické děti. Organizační dovednosti má především z oddělení mezinárodních vztahů ČT. Vztah a znalosti o životním prostředí a jeho ochraně pochází z rodinné firmy, která se specializuje na měření radonu, kde částečně pracuje. V roce 2012/2013 byla lektorkou v klubu Lístky. Poté v klubu Poupata. Nyní je pedagogem v klubu Kvítka.

Zuzana Zajoncová – lektor Kvítka

Po absolvování SOŠ Mills v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika působila v ZŠ a MŠ v Sojovicích. Po absolvování řady vzdělávacích kurzů jí vítr zavanul k nám do Klíčku. Je matkou dvou dcer, ráda cestuje, zahradničí a cvičí jógu. Nyní je lektorkou v klubu Kvítka.

Jana Lindenthalová - lektorka klubu Poupata

Posledních 6.5 let jsem byla matkou na plný úvazek. Snažila jsem se a dělám to stále vychovávat své děti s respektem a kladným vztahem k přírodě a všemu živému a učit je zdravému, ne konzumnímu životnímu stylu.

Po maturitě a 8mi leté praxi v SPT Telecom jsem odjela poznávat svět, jiné lidi a rozdílné kultury a strávila jsem 8let ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Španělsku a to byla ta nejúžasnější škola života.

V zahraničí jsem pracovala převážně jako sociální pracovnice v domově seniorů a nějakou dobu i jako managerka v kavárně.

Nyní, po mateřské dovolené začínám novou éru ve svém životě, jsem moc ráda že zrovna tady...v Klíčku. Věřím že můj vztah k dětem a přírodě bude pro Klíček přínosem

 

 Ing. Eva Valíková - lektor lesního klubu 

Vystudovala zootechniku na České zemědělské univerzitě se zaměřením na exotické druhy zvířat a kynologii. Během studia si přivydělávala jako au-pair v rodinách. Od roku 2012 do roku 2014 působila jako pedagog v ekoškolce v Brandýse. Nyní je na mateřské dovolené s druhým synem.
dodělala si pedagogické vzdělání na SSŠ MAJA s.r.o., zároveň působí jako lektor odpoledních kroužků v KŠ Mandala. Mezi její zájmy patří zvířata, děti, zpěv, ruční práce a kempování v dodávce.

Jirka Zradička

je lektor, volnočasový pedagog, bubeník a spisovatel. Má za sebou zkušenosti s vedením klubu pro mládež a různých kroužků v MDDM Čelákovice, tři a půl roku pracoval v alternativní škole Livingston jako vychovatel v družině, lektor a asistent rodilých mluvčí. Několik měsíců sbíral zkušenosti ve ScioŠkolách na Praze 6 a Praze 11.

S dětmi rád hraje hry, bubnuje, vypráví si příběhy a tvoří všechno možné.

V současnosti dokončuje studium na Informačních věd a knihovnictví na Masarykově univerzitě, kde se věnuje hlavně oblasti využití digitálních technologií ve vzdělávání. Sám o tom říká, že se snaží s dětmi hledat cestu, jak k technologiím přistupovat zdravě.

Bc. Radka Franců - lesní družina Letokruhy

Vystudovala obor Sociální a pastorační práce na ETF UK (vč. státní zkoušky z pedagogiky a speciální pedagogiky, psychologie). V rámci studia absolvovala kurzy muzikoterapie, zážitkové pedagogiky, jejichž prvky ráda využívá při své lektorské činnosti. Dětem se věnuje již více než 20 let - řadu let působila jako vedoucí skautského oddílu v Písku, posledních 10 let vede hudební kurzy pro děti, kurzy AJ a FJ pro děti i dospělé. Baví ji nové výzvy, výchovu dětí založenou na úctě k přírodě i ke svému okolí považuje za dobrou cestu k utváření zdravé společnosti. Spolupracuje s Ateliérem 6tej smysl, Matýskem, KC, lektorovala v Klíčku v klubu Lístky.

 

Jiří Zradička - https://jirkazrada.webnode.cz/

 

Mgr. Lucie Koukolová - záskoky v DS

Vystudovala UP Olomouc, obor učitelství francouzštiny+tělesné výchovy pro SŠ. Během studia absolvovala pedagogickou praxi a působila jako trenérka a lektorka plavání a lyžování. Po ukončení VŠ pracovala 3 roky v zahraničí, nejprve jako au-pair, poté v neziskových organizacích v Paříži a v Dublinu. Absolvovala tlumočnický kurs na FF UK v Praze (francouzština-angličtina) a pracovala na volné noze jako tlumočnice, překladatelka a lektorka jazyků dětí i dospělých. Absolvovala kursy “Respektovat a být respektován” a “Nevýchova”. V Klíčku vede pohybové aktivity a jazykové kurzy pro děti. V klubu Klíček byla lektorem do roku 2017.

 

RADA spolku 

Mgr. Milan Zuna Phd. - Předseda spolku

Lucie Valentová - místopředseda

Bc. Petra Zunová

Michal Calta

Kristýna Paříková