Zaměstnání

 

Rádi přivítáme do týmu dalšího kolegu na EVVO programy

 Jedná se o práci s připravenými environmentálními programy pro MŠ a ZŠ. Součástí je i nabízení a propagace EVVO programů na akcích, ve školách a školkách alespoň pomocí letáků a osobního setkání. Programy probíhají na naší certifikované Přírodní zahradě a v okolí v lužním lese v památkové ochraně. Na zahradě máme komunitní pec na chleba i s tálem a políčkem, kde pěstujeme plodiny z Gengelu. 

Práce možná prozatím na DPP v tandemu se zkušenou lektorkou. 

 

         Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis s motivačním dopisem na email: klubklicek@gmail.com,

         nebo nám s dotazy zavolejte na telefon: 721 338 086

 

         Těšíme se na Vás!

 

 

  Vyhrazujeme si právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

Naše filozofie, přístupy a metody využívané v práci s  dětmi

Vycházíme z filozofie lesních školek. Vedeme děti k blízkému vztahu k přírodě, rozvíjíme znalosti, vědomosti a dovednosti (nejen o přírodě), na základě kterých si dítě vytváří své postoje. Přibližujeme děti přirozeným rytmům a cyklům přírody. Vedeme děti k odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Přirozeným pohybem ve venkovním prostředí dbáme o fyzický vývoj a podporujeme duševní pohodu. Děti se učí vědomě a cíleně pracovat s rizikem ve prospěch rozvoje svých dovedností. Rizikové situace jsou zpracovány v podrobném dokumentu, kde je vyhodnocená bezpečnost jednotlivých rizik a lektoři jsou s ní ztotožněni. Pobytem venku posilujeme nejen  imunitní systém dítěte. Příroda regeneruje pozornost, působí jako prevence ADHD poruchy chování ve školním věku. Většinu času trávíme venku za každého počasí (v zahradě, v lese, na louce), kde nám venkovní prostředí a přírodniny nahrazují běžnou třídu. Využíváme rozmanitého prostředí pro přirozené rozvíjení kreativity a fantazie.

Ve svém přístupu k dětem využíváme nenásilnou komunikaci a vědomý přístup. Na děti působíme a jednáme dle jejich vývojové úrovně a potřeb v souladu s potřebami skupiny, které je dítě součástí. Vycházíme z postoje, že děti potřebují láskyplnou důslednost, jasnou a srozumitelnou komunikaci, jistotu, přijetí, participaci, bezpečí, lásku a klid. Součástí práce ve skupině je i osvojování společenských hodnot (hodnot naší ústavy – spravedlnost, tolerance, respekt, pluralita, spolupráce, laskavost, komunikace a  zásad slušného chování).

Lektoři se snaží pro dítě připravit a upravovat prostředí, aby bylo jasné a bezpečné. Aby děti byly spokojené a šťastné. Usilujeme o dobré podmínky pro soužití dětí v kolektivu a posilujeme sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti. V dětech tím podporujeme sebejistotu a sebeúctu.  Snažíme se, aby školka byla bezpečným prostorem, kde se děti mohou svobodně vyjádřit, a aby děti věřily v sebe a své schopnosti. Každý má prostor vyslovit svůj názor, ale učíme se naslouchat a respektovat názor druhých. Děti se učí za podpory lektora zvládat konfliktní situace. Snažíme se děti přivést k tomu, aby s druhým soucítily a dokázaly si uvědomit, jak se cítí ten druhý. V případě konfliktu děti nesoudíme, nehledáme viníky, pouze konstatujeme, co vidíme. Nejednáme z pozice moci dospělého. Lektor  je pro děti průvodce a rádce. Mnoho aktivit vzniká na základě podnětů od dětí, lektor je pouze dále rozvíjí.

Další metodou, kterou využíváme, je prožitkové učení a zážitková pedagogika. Dětem nejsou předávány hotové informace, názory a postoje. Spolu s dětmi jsou utvářeny mnohé aktivity v rámci celého dne. Děti dochází k vlastním závěrům na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Každý si může vše okolo ohmatat, prožít a tím si vytvořit svou reálnou představu. Lektoři se snaží předávat dětem informace zážitkovou formou, tak aby nové poznatky lépe zpracovaly a zapamatovaly si je. I oni sami si uvědomují, že předškolní děti se učí nápodobou jich samých, rodičů a pocity a prožitky s tím spojenými.