Otázky a odpovědi o lesních školkách/klubech

Je Klíček lesní školka? 

 Klíček funguje 10tým rokem jako lesní klub, během let se rozšířil i o dvě dětské skupiny, ale vše spadá pod jednu organizaci-spolek r.k.Klíček, která je certifikovaným lesním klubem od Asociace lesních MŠ, splňuje jejich standarty kvality, ale i standarty MPSV o dětských skupinách.  

 

Co je lesní mateřská škola? vše ZDE 

Děti z kamenných MŠ chodí ven také každý den, v čem se lïší pobyt venku v lesních školkách?

Hlavní rozdíly a zároveň výhody jsou dvě: celoroční pobyt venku a malá skupina dětí. V lese není žádný krok stejný a to má prokazatelný vliv na rozvoj kognitivních funkcí. S dětmi jsme 70-90 % venku, což podporuje proces učení, ale také imunitu, kdy se děti díky pobytu venku stávají otužilejší a odolnější. Máme mnoha lety ověřeno, že příroda je pro děti z mnoha ohledů blahodárný prostor – plný věcí ke hře, které nejde rozbít, čerstvého vzduchu, možností pohybu a opravdových zážitků všemi smysly. Například ve Skotsku je učení venku součástí systematické reformy vzdělávání. Ukazuje se totiž, že učení venku obnovuje pozornost, zlepšuje kázeňské problémy a studijní výsledky napříč obory a posiluje paměť. Podle výroční zprávy České školní inspekce se však ukazuje, že je pobyt venku v mateřských školách neúměrně zkracován, kdy ve čtvrtině škol v dopoledních hodinách netrvá zpravidla 2 hodiny.

V LMŠ/lesním klubu děti přijdou rovnou oblečené na ven a venku zůstanou až do oběda, svačinu mají v lese. LMŠ chodí ven i za deště, bláta a mrazu a vzdělávací program je k tomu přizpůsobený. Na intenzivní pobyt venku, nejsou děti v kamenných školkách vybavené. Rodiče musí počítat s tím, že se děti vrací ze školky s mnohdy zašpiněným oblečením, a to není pro každého. V lesní školce nikdo dětem nebrání skočit do louže nebo tvořit s blátem, jsou to kouzelné momenty plné učení. S ušpiněním je potřeba zkrátka počítat. Děti se také setkají s potenciálně rizikovými situacemi, jako je lezení na stromy nebo otevřený prostor, rodiče se někdy musí více zapojit do budování školky a komunity. Velkou překážkou na straně dítěte by mohla být silná alergie nebo vážné tělesně-pohybové omezení. Jsou případy, kde rodiče zvolili lesní školku pro děti s různými speciálními potřebami a konečně našli to, co hledali – podpůrné prostředí. Příroda totiž sama o sobě působí terapeuticky.

Častou obavou rodičů může být zázemí pro případ nepříznivého počasí. Je tato obava na místě?

Máme takovou zásadu, že není špatné počasí, pouze špatné vybavení. Být dobře oblečení je tedy základ pro to, abychom byli celý den v suchu a teple s tím, co máme na sobě. Počasí je přizpůsobený i program – když mrzne, víc se hýbeme, když je horko, hrajeme si u vody a ve stínu stromů. Právě obava některých z rodičů týkající se pobytu venku i v nepříznivém počasí je jedním z bodů, který aktuálně představujeme veřejnosti v rámci kampaně Venku je bezpečně. Chceme ukázat, že ať už je venku jakkoli, dokážeme udržet své tělo v suchu a teple. Nikdo ve školce netrpí zimou, horkem nebo promáčením. Ale dítě může poznat, jak vypadá takové nepohodlí, a jak si může v tu chvíli pomoci – převléknout se, zahřát se. K tomu nám slouží zázemí, kde máme náhradní oblečení a přes zimu v něm topíme. Na cestu lesem bereme sadu náhradního oblečení s sebou, a jsme vždy ve dvojici, aby se v případě akutní situace mohl jeden dospělý o dítě postarat, zatímco druhý zůstane se skupinou. Pro rodiče to znamená pořídit více různých vrstev a typů oblečení na ven. Každé dítě má ve školce náhradní oblečení, a průvodce bere erární náhradní oblečení s sebou. Na zahradě držíme oheň a nepostradatelná je i termoska s teplým čajem.

Nárůst zájmu o lesní MŠ

Záleží na regionu, zájem dlouhodobě roste. Jsou lesní školky/kluby, kde jsou čekací listiny. Obvykle se jedná o ty, které fungují dobře a udržitelně – rodič to může poznat např. podle toho, jestli školka naplňuje tzv. Standardy kvality. Rostoucí zájem lze vidět i na počtu lesních školek v ČR. Za deset let existence ALMŠ máme letos téměř 150 členských školek. Může se jednat o kombinaci více faktorů, mezi které patří například i pandemická situace, kde se ukázalo, že právě pobyt venku může být z hlediska šíření nákazy bezpečnější, a zároveň přispívá k podpoře imunity a tím pádem větší odolnosti dětí. I o Klíček je velký zájem a každý rok musí několik dětí odmítnout, vybírá se dle daných kritérií.

Jakou mají kvalifikaci učitelé? Musí umět něco speciálního?
U nás jsou vždy dva či tři “průvodci” s 12ti dětmi. Jeden je pedagog s pedagogickým vzděláním, druhý chůva. K tomu si doplňují znalosti a metody pro vzdělávání v přírodě tzv. přírodní pedagogiku a kurzy od ALMŠ, týkající se přímo práci s dětmi v lesních klubech/LMŠ. Oba průvodci mají kurz první pomoci. 

Není to v lese nebezpečné?
Máme takový přístup, že se riziku nevyhýbáme, pokud neohrožuje život. Děti se učí chovat se bezpečně tím, že s průvodci zažijí, jak s rizikem zacházet. Např. lezení na stromy, práce s ostrými nástroji, kontakt se zvířaty, bezpečné chování u silnice - učíme se dělat to tak, aby to bylo bezpečné. Máme pravidla a postupy, které dobře fungují. Více  https://www.boleslavskyklicek.cz/news/bezpecne-riziko-v-klicku/ 

Nemůže se dítě v lese otrávit?
Děti jsou podobně jako v klasických MŠ zvyklé na pravidla. V lesních školkách/klubech mají pravidlo stejné, jako ostatní děti třeba na školce v přírodě nebo na procházce v parku - tedy že nesmí jíst nic bez souhlasu průvodce. Jakmile roste něco jedovatého v přírodě, průvodci dětem pravidlo připomínají.  Průvodci stále pozorují děti, proto jsou vždy dva s pouze 12 dětmi, takže případně včas zasáhnou. Navíc máme v ČR štěstí, neroste zde mnoho smrtelně jedovatých rostlin.

Neztratí se děti, když jsou ve volném prostoru?
V lese máme i další důležité pravidlo, a to, že jsme na dohled a na doslech. Na začátku školního roku se proto hrají hry, kde se to děti naučí. Průvodci děti pravidelně počítají. Většina dětí ani nemá potřebu se vzdalovat, drží se skupiny.

Jak děti kreslí v zimě, když mrzne?
Venku v mrazech s dětmi nekreslíme, o to více zařazujeme tyto aktivity, když je teplo tak, že lze pracovat bez rukavic, což je kromě části zimy většina roku. Kreslit lze také ve vyhřívaném zázemí po obědě, kdy je nejvíce světlo a nejmenší děti spí.

Vydrží děti z lesní školky sedět klidně ve škole v lavici?
Z hlediska vývojové psychologie má dítě největší potřebu pohybu v předškolním věku. Při nástupu do školy už zvládá více sedět a naslouchat. Zkušenosti ukazují, že v tomto ohledu je podstatnější povaha a výchova dítěte, než to zda navštěvovali kamennou či lesní školku. 

Jak zvládají děti přestup z lesní školky na klasickou základní školu?
Za ty desítky let, co lesní školky fungují, se ukazuje, že děti s přestupem nemají problém a není potřeba zavádět zvláštní opatření. Zároveň platí, že rodiče, kteří si vědomě zvolili lesní školku, si stejně pečlivě vybírají i školu. Poslední dobou vznikají už i lesní základní školy

  • Každý měsíc vydává ALMŠ newsletter pro rodiče, který si můžete přečíst zde nebo o něj požádat koordinátory své školky. Najdete v něm podstatné aktuality, zajímavé aktivity a tipy pro celoroční fungování v lesních školkách. 
  • Předsedkyně ALMŠ PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D