Otázky a odpovědi o lesních školkách/klubech

Je Klíček lesní školka? 

 Klíček funguje 9 let jako lesní klub, během let se rozšířil i o dvě dětské skupiny, ale vše spadá pod jednu organizaci, která je certifikovaným lesním klubem od Asociace lesních MŠ, splňuje standarty kvality. V příštím roce, po skončení dotací na DS je v plánu transformace na lesní mateřskou školu, mimo jinou aktivitu (lesní klub Semínka, Letokruhy, EVVO, DS jesle..a spolkovou činnost)

Co je lesní mateřská škola? vše ZDE 

Děti z kamenných MŠ chodí ven také každý den, v čem se lïší pobyt venku v lesních školkách?
Ano, i děti z kamenných školek chodí ven, ale na výrazně kratší dobu a ne za každého počasí. V LMŠ/lesním klubu děti přijdou rovnou oblečené na ven a venku zůstanou až do oběda, svačinu mají v lese. LMŠ chodí ven i za deště, bláta a mrazu a vzdělávací program je k tomu přizpůsobený. Na intenzivní pobyt venku, nejsou děti v kamenných školkách vybavené. 

Chodíte ven i když prší nebo mrzne?
Ano, podmínkou je dobré oblečení. Děti musí být oblečené tak, aby byly v teple a suchu. Každé dítě má ve školce náhradní oblečení, a průvodce bere erární náhradní oblečení s sebou. Na zahradě držíme oheň a nepostradatelná je i termoska s teplým čajem.

Jakou mají kvalifikaci učitelé? Musí umět něco speciálního?
U nás jsou vždy dva “průvodci” s cca 12 dětmi. Jeden je pedagog s pedagogickým vzděláním, druhý chůva. K tomu si doplňují znalosti a metody pro vzdělávání v přírodě tzv. přírodní pedagogiku a kurzy od ALMŠ, týkající se přímo práci s dětmi v lesních klubech/LMŠ. Oba průvodci mají kurz první pomoci. 

Není to v lese nebezpečné?
Máme takový přístup, že se riziku nevyhýbáme, pokud neohrožuje život. Děti se učí chovat se bezpečně tím, že s průvodci zažijí, jak s rizikem zacházet. Např. lezení na stromy, práce s ostrými nástroji, kontakt se zvířaty, bezpečné chování u silnice - učíme se dělat to tak, aby to bylo bezpečné. Máme pravidla a postupy, které dobře fungují. Více  https://www.boleslavskyklicek.cz/news/bezpecne-riziko-v-klicku/ 

Nemůže se dítě v lese otrávit?
Děti jsou podobně jako v klasických MŠ zvyklé na pravidla. V lesních školkách/klubech mají pravidlo stejné, jako ostatní děti třeba na školce v přírodě nebo na procházce v parku - tedy že nesmí jíst nic bez souhlasu průvodce. Jakmile roste něco jedovatého v přírodě, průvodci dětem pravidlo připomínají.  Průvodci stále pozorují děti, proto jsou vždy dva s pouze 12 dětmi, takže případně včas zasáhnou. Navíc máme v ČR štěstí, neroste zde mnoho smrtelně jedovatých rostlin.

Neztratí se děti, když jsou ve volném prostoru?
V lese máme i další důležité pravidlo, a to, že jsme na dohled a na doslech. Na začátku školního roku se proto hrají hry, kde se to děti naučí. Průvodci děti pravidelně počítají. Většina dětí ani nemá potřebu se vzdalovat, drží se skupiny.

Jak děti kreslí v zimě, když mrzne?
Venku v mrazech s dětmi nekreslíme, o to více zařazujeme tyto aktivity, když je teplo tak, že lze pracovat bez rukavic, což je kromě části zimy většina roku. Kreslit lze také ve vyhřívaném zázemí po obědě, kdy je nejvíce světlo a nejmenší děti spí.

Vydrží děti z lesní školky sedět klidně ve škole v lavici?
Z hlediska vývojové psychologie má dítě největší potřebu pohybu v předškolním věku. Při nástupu do školy už zvládá více sedět a naslouchat. Zkušenosti ukazují, že v tomto ohledu je podstatnější povaha a výchova dítěte, než to zda navštěvovali kamennou či lesní školku. 

Jak zvládají děti přestup z lesní školky na klasickou základní školu?
Za ty desítky let, co lesní školky fungují, se ukazuje, že děti s přestupem nemají problém a není potřeba zavádět zvláštní opatření. Zároveň platí, že rodiče, kteří si vědomě zvolili lesní školku, si stejně pečlivě vybírají i školu. Poslední dobou vznikají už i lesní základní školy

  • Každý měsíc vydává ALMŠ newsletter pro rodiče, který si můžete přečíst zde nebo o něj požádat koordinátory své školky. Najdete v něm podstatné aktuality, zajímavé aktivity a tipy pro celoroční fungování v lesních školkách.